2023
Člane IPF, k. o. obveščamo o sklicu seje skupščine

Datum: 11. 08. 2023

Na podlagi določil Zakona o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic (ZKUASP) in na podlagi Statuta IPF, k.o. sklicujem

sejo Skupščine IPF, k.o.,

ki bo v ponedeljek, 28. avgusta 2023, ob 9.30 v prostorih IPF, k.o., Argentinska ulica 17, 1000 Ljubljana.


Dnevni red:

1. Otvoritev seje skupščine
2. Poročilo nadzornega odbora, sprejem Letnega poročila za poslovno leto 2022
3. Akti IPF, k.o.
4. Imenovanje v organe upravljanja
5. Razno                                              Viljem Marjan Hribar, direktor

 

POSEBNA OPOZORILA
1. V skladu s 33. členom Statuta mora morebitni pooblaščenec pooblastilo za sodelovanje in glasovanje na skupščini kolektivni organizaciji predložiti najpozneje 3 delovne dni pred zasedanjem skupščine. Navodila pooblaščencu morajo biti jasno razvidna iz pooblastila. Priglasitve pooblastil, ki jih kolektivna organizacija prejme po izteku uradnih ur na dan izteka roka iz navedenega člena, so neveljavne in pooblaščenec na seji skupščine pooblastiteljev, katerih pooblastitev je prepozno prijavil, ne more zastopati.
2. Zaradi zagotavljanja ustreznih pogojev za izvedbo seje skupščine vas prosimo, da svojo udeležbo na seji najavite na elektronski naslov skupscine@ipf.si vsaj tri delovne dni pred izvedbo seje skupščine.


Gradiva za sejo skupščine bodo od 11.8.2023 objavljena na spletni strani ADMISS (https://admiss.ipf.si/, razdelek Dokumenti), v času uradnih ur pa jih po predhodni najavi lahko prevzamete tudi na sedežu IPF, k.o., Argentinska ulica 17, Ljubljana.

Poslano:

  • članom Skupščine IPF, k.o.
  • Uradu Republike Slovenije za intelektualno lastnino
  • Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitveZaračunavanje nadomestil v času izrednih razmer – Poplave 2023

Datum: 04. 08. 2023

Uporabnike varovanih del, ki jim je onemogočeno poslovanje zaradi izrednih razmer, povezanih s poplavami, obveščamo, da jim za čas trajanja teh razmer ne bomo zaračunavali nadomestil za uporabo varovanih del.

Uporabnike, ki zaradi izrednih razmer ne morete poslovati, prosimo, da nam na elektronski naslov uporabnik@ipf.si posredujete obvestilo o morebitnem začasnem zaprtju vaše dejavnosti.

Želimo vam vse dobro!

IPF, k.o.
Ustvarjalci in imetniki pravic zahtevajo svoje pravice s širjenjem umetne inteligence

Datum: 22. 07. 2023

S širjenjem umetne inteligence (AI) je treba spoštovati umetnike, avtorje in izvajalce ter zaščititi človeško ustvarjalnost. Načela avtorskih pravic ostajajo trdna, razviti in izvajati je potrebno poštene prakse licenciranja. Hkrati pa bi bilo treba sprejeti globalne rešitve, da podjetja z umetno inteligenco nagrajujejo izvajalce in človeške ustvarjalce, katerih dela so izkoriščena.

Široka koalicija organizacij v ustvarjalnih in kulturnih sektorjih, vključno z avtorji; knjižne, novičarske, glasbene, znanstvene in tehnične založbe; posneta glasba, filmski in TV producenti; distributerji in foto agencije, ter druge organizacije, so pripravili pozive:

Evropa ima edinstveno priložnost, da pokaže globalno vodstvo na področju umetne inteligence.

S tekočimi tristranskimi pogajanji o zakonu o umetni inteligenci ima Evropska unija edinstveno priložnost, da na svetovni ravni prevzame vodstvo pri vzpostavljanju odgovornega okvirja umetne inteligence. S tem bi spodbudili inovacije in ustvarili nove poslovne priložnosti, hkrati pa zagotovili, da se umetna inteligenca razvija na način, ki je odgovoren in trajnosten za evropske ustvarjalce. Da bi to dosegli, je bistvenega pomena, da so sistemi umetne inteligence usposobljeni za vsebino in podatke, do katerih se dostopa zakonito, vključno z ustreznimi predhodnimi dovoljenji, pridobljenimi za uporabo avtorsko zaščitenih del in drugih predmetov urejanja, ter da so vsebina in viri, uporabljeni za usposabljanje sistemov, jasno opredeljeni.

Kulturni sektorji so sprejeli potencial umetne inteligence.

Umetna inteligenca v svojih različnih oblikah ponuja nova in inovativna orodja za podporo kulturnim sektorjem, od sistemov, ki pomagajo ustvarjalnemu procesu, do tistih, ki pomagajo optimizirati vključevanje potrošnikov, hitro in natančno prepoznati vsebino, pomagajo pri načrtovanju, avtomatizirajo in izboljšajo učinkovite plačilne sisteme itd.

Napredek pri inovacijah AI in učinkovita zaščita avtorskih pravic se ne izključujeta. Nasprotno, procesi umetne inteligence, ki so odvisni od 'vnosa' zaščitenih del ali drugih predmetov urejanja, črpajo svoj namen in vrednost iz teh del ali predmetov urejanja.

Sistemi umetne inteligence bi morali biti v skladu z obstoječim okvirom avtorskih pravic EU.

Zato je za zaščito preživetja evropskih ustvarjalcev in imetnikov pravic, odgovornih za ta dela, bistveno, da so vsi sistemi umetne inteligence, ki so na voljo v EU, skladni z obstoječim okvirom EU za avtorske pravice. Da bi zagotovili, da je dostop zakonit, vključno z ustreznimi licencami in dovoljenji, pridobljenimi od ustreznih imetnikov pravic, in da lahko imetniki pravic učinkovito uveljavljajo svoje pravice, če temu ni tako, je bistveno, da razvijalci in uvajalci sistemov umetne inteligence vodijo podrobne evidence o uporabljenih delih tretjih oseb ali drugih zaščitenih vsebinah, skupaj z osnovo, na kateri so do njih dostopali, in dajo te informacije na voljo imetnikom pravic.

Nujno je natančno vodenje evidenc.

Obveznost vodenja točnih evidenc bi se morala vrniti na začetek razvoja, da bi zagotovili celotno verigo uporabe. Da bi se izognili "pranju umetne inteligence", se mora razširiti na vse sisteme, ki so na voljo v EU ali proizvajajo rezultate, uporabljene v EU, ne glede na jurisdikcijo, v kateri je morda potekalo usposabljanje ali testiranje. 

Predlog Evropskega parlamenta je korak v pravo smer.

Menimo, da je predlog Evropskega parlamenta, da se ponudnikom umetne inteligence naloži, da beležijo podatke, ki se uporabljajo za usposabljanje umetne inteligence, vključno z gradivom, zaščitenim z zakonom o avtorskih pravicah, in da se to omogoči na dovolj podroben način, da lahko imetniki pravic identificirajo in uveljavljajo svoje pravice, prvi korak v pravo smer .

Pozivamo evropske institucije, naj podprejo te določbe, in veselimo se sodelovanja z njimi pri nadaljnjih izboljšavah, da bi zagotovili, da je zakon o umetni inteligenci primeren za zaščito dela evropskih ustvarjalcev in imetnikov pravic.

SEZNAM PODPISNIKOV

AEPO-ARTIS, ALCAM, AMA, APMA, CEPI, CEPIC, CIAGP, CISAC, CIAM, EMMA, ECSA, ENPA, EPC, FEP, GESAC, ICMP, IFPI, IMPALA, IMPF, MCNA, SCAPR, STM

 
Obvestilo o opravljeni delitvi nadomestil

Datum: 29. 06. 2023

IPF, k.o. je 28. junija 2023 opravil delitev nadomestil za leto 2022 ter končno delitev za leto 2017.

Vsem imetnikom pravic, ki so jim bila dodeljena nadomestila, so bila istega dne poslana finančna obvestila.

 

Koliko sredstev je bilo razdeljeno v redni delitvi 2022 in končni delitvi 2017 ter delitvi nadomestil za privatno reproduciranje, bo v spletni aplikaciji ADMISS, predvidoma do konca julija, objavljeno v poročilu o opravljenih delitvah, višini sredstev v posamezni delitvi (ločeno za vsak reparticijski razred) ter v izpisih obračunskih podatkov. Kot doslej, bodo tam na vpogled tudi podatki o predvajanjih fonogramov, ločeno po programih in po posameznih letih ter mesecih.

 

Imetnik pravic ima pravico, da v zvezi z izvedeno delitvijo IPF, k.o. poda pritožbo po določbah Statuta IPF, k.o., če meni, da mu nadomestilo ni bilo obračunano oz. mu je bilo obračunano napačno.

Za vsa vaša vprašanja smo vam na voljo na telefonski številki 01/52 72 932 in na elektronskem naslovu: obracuni@ipf.si

 
Anketa o zadovoljstvu

Datum: 05. 06. 2023

Spoštovani!

Kot edina kolektivna organizacija v Sloveniji na področju zaščite sorodnih pravic domačih izvajalcev in proizvajalcev fonogramov doma in v tujini, si za prednostno nalogo postavljamo najbolj učinkovito upravljanje pravic in interesov vseh naših imetnikov pravic.

Ta proces dela si prizadevamo čim bolj približati vam, hkrati pa se trudimo prepoznati tudi čim več vaših potreb.

V ANKETI, ki je tudi tokrat anonimna, smo za vas ponovno pripravili nekaj kratkih vprašanj.

Prosimo vas, da si vzamete trenutek in odgovorite nanje, saj bomo s pomočjo vaših odgovorov in mnenj naše delo lahko še izboljšali.

Za sodelovanje se vam vnaprej zahvaljujemo!