Arhiv novic objavljenih v letu 2010
Izjava v zvezi s člankom Najdražje? Poslušanje radia

Datum: 08. 11. 2010

V zvezi s člankom Najdražje? Poslušanje radia, objavljenem v Žurnalu 24, v katerem beremo, da so podjetniki, ki imajo radio v trgovini ali lokalu, jezni zaradi opomina, podajamo naslednjo izjavo: »Naše evidence poslane pošte omogočajo sledljivost storitve dostave pošte. Vsekakor si želimo v dobro izvajalcev in proizvajalcev fonogramov ter uporabnikov njihovih storitev (tj. npr. lokalov) čim prejšnje odprave posameznih odstopanj od utečenih postopkov uveljavljanja sorodnih pravic v Evropi oziroma v Sloveniji. Ob tem opozarjamo, da je zakonska dolžnost uporabnikov zaščitenih del, da imajo urejene pravice za uporabo le-teh in da morajo za izpolnjevanje zakonskih določil poskrbeti sami.«
V živo preko interneta do informacij o Zavodu IPF

Datum: 03. 11. 2010

Zavod IPF uvaja novo storitev za svoje upravičence

Zavod IPF bo danes ob 12. uri prvič preko interneta v živo odgovarjal na nekatera najpogostejša vprašanja o svojem poslanstvu in delovanju. Takšna oblika video-spletne komunikacije prinaša nov veter in Zavod IPF postavlja korak pred druge kolektivne organizacije ter daje evropsko zgleden primer dobre prakse v transparentnosti delovanja.

Zavod IPF, ki je kolektivna organizacija, s pomočjo katere glasbeniki in založbe uveljavljajo t.i. sorodne pravice, stopa še korak naprej v približevanju svojih storitev uporabnikom. Med prvimi v Evropi in na svetu so razvili spletno aplikacijo ADMISS, ki upravičencem kadarkoli omogoča dostop do podatkov o uporabi njihovih del in o delitvi nadomestil, od danes pa bodo z video-spletno komunikacijo odgovarjali na najpogostejša vprašanja upravičencev, ki jih zastopajo.

»Stopamo korak naprej in še širše odpiramo vrata v svet sorodnih pravic. Zavedati se moramo, da se naša družba zelo osvešča o njihovem pomenu in posledicah, ki s tem sovpadajo, zato želimo svoje poslanstvo in delo še približati vsem, ki potrebujejo našo pomoč,« je poudaril direktor Zavoda IPF Gregor Štibernik, ki bo danes ob 12. uri kot prvi govorec preko njihove spletne strani tudi odgovarjal na vprašanja, ki so najpogosteje prispela na IPF. Vsakih nekaj mesecev bodo tako odgovarjali na najpogosteje zastavljena vprašanja in aktualne teme, vsi posneti odgovori pa bodo kmalu na voljo še v posebnem video arhivu na njihovi spletni strani.
Vabilo na 13., izredno Skupščino izvajalcev Zavoda IPF

Datum: 29. 10. 2010

Na podlagi določb 29. člena Statuta Zavoda za uveljavljanje pravic izvajalcev in proizvajalcev fonogramov Slovenije Svet zavoda sklicuje 13., izredno Skupščino izvajalcev Zavoda IPF, ki bo Dnevni red:10. novembra 2010, ob 16. uri v Veliki predavalnici Izobraževalnega centra Oskar, Stegne 35, 1000 Ljubljana.

Dnevni red:

  1. Spremembe Pravilnika o delitvi nadomestil
  2. Delitev sredstev posebnega sklada - kako naprej?

 

Boštjan Dermol,  predsednik Sveta Zavoda IPF

 

Gradivo za sejo skupščine lahko v času uradnih ur prevzamete tudi na sedežu Zavoda IPF, na Šmartinski cesti 152, v Ljubljani, ali jih naročite na telefonski številki 01/52 72 930.
Vabilo na 12., izredno Skupščino proizvajalcev fonogramov Zavoda IPF

Datum: 29. 10. 2010

Na podlagi določb 39. člena Statuta Zavoda za uveljavljanje pravic izvajalcev in proizvajalcev fonogramov Slovenije Svet zavoda sklicuje 12., izredno Skupščino proizvajalcev fonogramov Zavoda IPF, ki bo 10. novembra 2010, ob 14. uri v Veliki predavalnici Izobraževalnega centra Oskar, Stegne 35, 1000 Ljubljana.

Dnevni red:

  1. Spremembe Pravilnika o delitvi nadomestil
  2. Delitev sredstev posebnega sklada - kako naprej?

 

 Boštjan Dermol,  predsednik Sveta Zavoda IPF

 

Gradivo za sejo skupščine lahko v času uradnih ur prevzamete tudi na sedežu Zavoda IPF, na Šmartinski cesti 152, v Ljubljani, ali jih naročite na telefonski številki 01/52 72 930.
Spoštovana upravičenka, cenjeni upravičenec!

Datum: 29. 10. 2010

V strokovni službi smo na podlagi dosedanjih pripomb, mnenj in odzivov upravičencev pripravili anketo o delovanju Zavoda IPF, s katero želimo pridobiti mnenje kar se da velikega kroga upravičenk in upravičencev Zavoda IPF - torej tistih, zaradi katerih zavod sploh obstaja! K izpolnjevanju lahko pristopijo zgolj upravičenci, ki so na e-mail, ki so ga podali ob prijavi v Zavod IPF, prejeli vse potrebno za dostop do ankete. Če ste pozabili ali spremenili vaš e-mail oz. če Zavodu IPF še niste posredovali vaših podatkov z vašim e-mailom, se obrnite za Vilijema Marjana Hribarja (viljem.hribar@zavod-ipf.si).

Izpolnjevanje vam bo vzelo le nekaj minut, anketa pa je namenjena interni raziskavi. Na spletnem mestu Zavoda IPF bodo objavljeni zgolj končni splošni rezultati, ki bodo Svetu zavoda in Strokovnemu svetu služili kot smernica, strokovni službi pa dragocen napotek pri nadaljnjem delu.

Vnaprej hvala za vaš prispevek!

Strokovna služba Zavoda IPF