Arhiv novic objavljenih v letu 2011Zavod IPF nadgrajuje in razvija informatizacijo uporabe glasbenih del

Datum: 20. 07. 2011

V Zavodu IPF so po odmevni spomladanski predstavitvi najbolj predvajanih skladb na radijskih postajah intenzivirali razvoj informacijskega sistema v želji po še ažurnejši informiranosti svojih članov. Prav v tem času na Zavodu IPF intenzivno obdelujejo podatke o predvajanjih skladbah v prvi polovici leta 2011. »Tako bomo prvič predstavili polletne rezultate predvajanj, ki bodo zagotovo pomemben pokazatelj glasbenih trendov na radijskih postajah ter informacija našim članom o uporabi njihovih del,« pojasnjuje direktor Zavoda IPF Gregor Štibernik in dodaja, »razveseljivo je, da so skladbe slovenskih izvajalcev naredile pomemben preboj in da jih je med prvo dvajseterico bistveno več kot lani.« Prav tako so naredili pomemben korak naprej v vzorcu vključenih radijskih postaj in vanj dodali nekatere najbolj priljubljene radije, kot so: Radio 1, Radio Antena in Radio Belvi.

Informatizacija - ključ do še natančnejše sledljivosti uporabe del

Priprava tovrstnih podatkov je mogoča zaradi naprednih informacijskih sistemov Zavoda IPF, ki omogočajo obdelavo različnih podatkov. Zavod IPF je tako trendsetter v svetovnem merilu, saj so edini, ki objavljajo tako ažurne podatke. »To nam omogoča naša programska oprema, s pomočjo katere radijski programi danes v elektronski obliki oddajajo poročila o predvajanju glasbenih del, kar izjemno poenostavi postopek spremljanja uporabe del glasbenikov, hkrati pa nam in našim članom omogoča sprotno spremljanje predvajanja del posameznih glasbenih izvajalcev in proizvajalcev fonogramov,« pojasnjuje vodja oddelka reparticije Zavoda IPF Vilijem Marjan Hribar.


Med prvimi izplačali upravičencem

Pregled predvajanj izvajalcev v letu 2010, ki služi kot pomembna osnova za pripravo izplačil, pa je bil pripravljen že letos aprila, ko je Zavod IPF objavil odmevno Lestvico največkrat predvajanih skladb na radijskih postajah. Na Zavodu IPF so delitev sredstev za leto 2010 tako izvedli že junija, po obdelavi vseh podatkov in prejemu pričakovanih plačil, kar je glede na druge kolektivne organizacije zelo ažurna poteza: »Potrudili se bomo, da bomo ta čas še skrajšali z učinkovitejšim zbiranjem sredstev in nadgradnjo informacijskega sistema,« je povedal direktor Zavoda IPF Gregor Štibernik in ob tem izpostavil, da so prvi koraki v tej smeri že narejeni.
Zavod IPF lani zbral za kar 37 % več nadomestil in povečal izplačila upravičencem

Datum: 29. 06. 2011

Skupščini izvajalcev in proizvajalcev fonogramov Zavoda IPF sta pretekli teden potrdili Letno poročilo 2010 in Načrt dela za leto 2011. Slednji kot najpomembnejše točke izpostavlja prizadevanja za nadaljevanje zbiranja in rasti nadomestil iz različnih naslov ter povečanje vsote izplačanih nadomestil upravičencem. Zavod IPF je sicer lani ustvaril 2.289.406,81 EUR prihodkov in zato tudi povečal izplačila upravičencem, letos pa želijo v dobro svojih upravičencev in v nameri po povečanju izplačil zbrana sredstva povečati za dobrih 700.000 EUR.

Na skupščinah proizvajalcev fonogramov in glasbenih izvajalcev Zavoda IPF so člani potrdili Poročilo o delu za leto 2010 in Načrt dela za leto 2011. Zavod IPF je v letu 2010 uspel povečati prihodke na 2.289.406,81 EUR, pri čemer so kljub oteženim gospodarskim razmeram zabeležili 37 % rast nadomestil, zbranih iz naslova redne dejavnosti, kar je, glede na gospodarske razmere in splošni odnos do intelektualne lastnine, izjemen rezultat. Povečanje zbranih nadomestil je pomembno vplivalo na višino izplačil upravičencem, ki so se lani ponovno povečala, in je zagotovo posledica povečanega dela na novo vzpostavljene terenske službe. Prav stroški te so bili lani visoki, saj je bilo tovrstno evidentiranje vzpostavljeno na novo in bo svoje rezultate dajalo tudi v prihodnjih letih, skupščina pa je te stroške prav tako potrdila. »Tokratna skupščina je delovala koherentno in konstruktivno povezovalno, saj so glasbeniki še bolj strnili svoje vrste in se borijo za svoj prav znotraj prostora za uveljavljanje njihovih pravic,« poudarja predsednik sveta Zavoda IPF Boštjan Dermol. »V Zavodu IPF smo v letu 2010 uvedli in sprejeli tudi tarife za uporabo zaščitenih del na javnih prireditvah, začeli pogajanja s ponudniki in uporabniki za nove oblike uporabe. Prav tako smo na različnih področjih uporabe zaščitenih del, postavili izhodišča za pogajanja z uporabniki za 2012 in povečali vzorec obdelanih sporedov predvajanih del, kar nam daje še natančnejšo sliko nad uporabo,« pomembne delovne dosežke izpostavlja direktor Zavoda IPF Gregor Štibernik.

Za leto 2011 v Zavodu IPF načrtujejo, da bodo z dodatno angažiranostjo zbrali 3.046.000,00 EUR nadomestil, kar bo še povečalo vsoto za izplačila upravičencem. »Leto pred nami odpira še nove izzive, tako v povečanju dohodkovnega dela v našem poslovanju kot nadaljevanju odpiranja novih sinergijskih priložnost znanj in izkušenj v domačih in mednarodnih organizacijah,« poudarja Dermol. Eden pomembnejših fokusov načrta za letošnje leto je tudi optimiziranje stroškov dela, saj so v letu 2010 začeli sodelovati z Zavodom AIPA. Povezovanje strokovnih služb kolektivnih organizacij ter s tem povezana racionalizacija in optimizacija poslovanja v Zavodu IPF nastaja z namenom zmanjševanja stroškov in s tem povezanim večanjem mase za izplačila njihovim članom. »Posvetili se bomo tudi razreševanju problematike zbiranja nadomestil za privatno in drugo lastno reproduciranje, ki se nanaša na prazne nosilce in kjer zavezanci nimajo naslovnika, ki bi mu lahko plačali svoje obveznosti. V Zavodu IPF smo se s pravo idejo v najkrajšem času odzvali na ta problem in upravičenci izpada skoraj četrtine prihodkov iz tega naslova sploh ne bodo opazili,« pojasnjuje Boštjan Dermol.

V Zavodu IPF so v letu 2010 povečali tudi vzorec uporabljenih zaščitenih del, tako da so obračuni honorarjev in nadomestil še bolj referenčni in natančni. S tem je povezan tudi pozitiven trend povečevanja članstva v skupščinah izvajalcev in proizvajalcev fonogramov. Konec leta je bilo v skupščino proizvajalcev včlanjenih 191 članov, to je 7 več kot v letu 2009, v skupščino izvajalcev pa 1.633 članov, kar je 366 več kot v letu 2009. Prav vsi člani so nadtransparentno informirani skozi v letu 2010 nadgrajeni sistem ADMISS, kjer lahko kadarkoli preverijo uporabo svojih del in pripadajoča izplačila. Prav tako pa so v Zavodu IPF pozornost posvetili nadgradnji informiranja uporabnikov glasbenih del, ki svoje obveznosti izpolnjujejo tudi v napredni elektronski obliki.
Odšel je Brendi

Datum: 20. 06. 2011

Sporočamo vam žalostno vest, da nas je v soboto v 49. letu življenja zapustil izvajalec in proizvajalec fonogramov, član Zavoda IPF, Branko Jovanovič Vunjak, bolj znan kot Brendi. Za njim ostaja velika praznina, ki jo bo nemogoče zapolniti - in s tem ne mislimo samo na glasbeno področje.

Brendi je bil na slovenski glasbeni sceni prisoten 25 let kot samostojni izvajalec in član nekaterih legendarnih skupin, ki so v zgodovini slovenske popularne glasbe pustile neizbrisen pečat: med prvimi znanimi je bila zasedba Beli med, ki je bila predhodnik Don Juanov, nato je bil kratek čas član zasedbe Rendez Vous. Sledila je selitev k ansamblu Amadeus, nato pa je leta 1986 ustanovil legendarno skupino Don Juan, o kateri ni potrebno izgubljati besed. Skladbe, kot so Rdeča roža, Pod oknom sem stal, Povej mi Marina in Rad bi ti rekel nekaj lepega so še danes železen repertoar marsikatere naše skupine. Leta 1996 je kariero nadaljeval kot solo izvajalec in v duetu s pevcem Koradom Buzetijem.

Brendi je veliko sodeloval tudi z drugimi izvajalci, kot so Hajdi Korošec, Ptujskih 5, Natalija Verboten, Helena Blagne, Bazar, Majda Arh, Vili Resnik in Boris Kopitar.

Bilo je tudi ustanovitelj in lastnik založbe Mandarina, ki je bila ena prvih zasebnih pri nas.

Brendi, ostajaš z nami!
Obvestilo o opravljenih obračunih nadomestil za javno priobčitev fonogramov v letu 2010 in opravljenih poračunih za obračunska obdobja od 2004/2005 do 2009

Datum: 15. 06. 2011

Vse upravičence obveščamo, da smo dne 7. junija 2011 v skladu z letnim načrtom za leto 2011 in v skladu s Pravilnikom o delitvi nadomestil ter sklepi sveta Zavoda IPF opravili:

  • za proizvajalce fonogramov obračun nadomestil za javno priobčitev fonogramov za leto 2010
  • poračune za leta 2009 ter 2008
  • za izvajalce obračun nadomestil za javno priobčitev fonogramov za leto 2010
  • poračune za leta 2009, 2008, 2007, 2006 ter končni poračun za obdobje 2004/2005.

Ponovno smo povečali vzorec analiziranih radijskih postaj in tako za obračunsko leto 2010analizirali 50 radijskih komercialnih in nekomercialnih radijskih programov ter 5 programov iz sheme RTV SLO. Seznam programov, ki so zajeti v analizo, je dostopen na Administrativnih spletnih straneh ADMISS.

Za leto 2010 bodo analizirani in obračunani tudi podatki s sporedov predvajanih del programa RTV SLO, 3. program (ARS), zaradi zahtevnosti obdelave pa bodo upoštevani pri prvem naslednjem poračunu.

Na podlagi novo prejetih prijav posnetih izvedb in popravkov odprtih terjatev smo izvedli tudi poračune za pretekla obdobja. Upoštevali smo vse popolne prijave izvedb, prejete do1. junija 2011. Vkolikor so bili tudi v teh obračunih vključeni fonogrami, pri katerih ste prijavljeni kot upravičenec, vam za javno priobčitev teh izvedb pripada del nadomestila, ki smo ga v zgoraj omenjenih obračunskih obdobjih zbrali.

Delilna masa za leto 2010 znaša 1.046.707 €, sredstva za delitev pa so zaradi slabše gospodarske situacije in posledično izredno slabe plačilne discipline zmanjšana za višino odprtih terjatev v višini 293.127,43 € (na dan 2. 6. 2011). Zavod IPF že leta sistematično upravlja terjatve, kar se odraža tudi v padanju višine odprtih terjatev glede na njihovo zapadlost (na dan 2. 6. 2011 je bilo za leto 2005 odprtih terjatev za 24.818,36 €, za leto 2006 13.616,15 €, za 2007 46.952,19 €, za 2008 56.972,77 € in za leto 2009 114.243,76 €).


Sredstva za delitev se v skladu s Pravilnikom o delitvi nadomestil delijo na dva enaka dela, in sicer med izvajalce in proizvajalce fonogramov.

Izpis lastnih obračunskih podatkov si upravičenci lahko ogledate v spletni aplikaciji ADMISS. Podatki vsebujejo informacije o vseh fonogramih, pri katerih ste prijavljeni kotupravičenec in za katere smo na podlagi prejetih prijav lahko naredili obračun in poračune za navedena obračunska obdobja. Navedeni so tudi podatki o trajanju izvedbe in številu predvajanj, dosegljivi pa so tudi podatki o vlogi (G ali P), ki jo ima vsak upravičenec pri posamezni izvedbi in število pripadajočih točk. Tako si lahko vsak upravičenec na podlagi podatkov iz spodnje tabele preveri pravilnost svojega obračuna.

Tabela obračzn 2010

 

V kolikor skupno obračunano nadomestilo doseže minimalno vsoto, ki jo je Svet Zavoda IPF določil v skladu z 9. členom Pravilnika o delitvi nadomestil (20 EUR bruto), in zavod že razpolaga z vsemi potrebnimi podatki za nakazilo, bo nadomestilo izplačano predvidoma21. junija 2011. V primeru, da ste že prejeli nadomestila za pretekla obračunska obdobja, Vam bo izplačana razlika med obračunanim in že prejetim zneskom.

Upravičenci, katerih nadomestila še ne dosegajo 20 €, brez skrbi! Obračunana sredstva se knjižijo v vaše dobro, dokler znesek ne doseže zahtevane višine. Če želite, pa vam v skladu s Pravilnikom o delitvi nadomestil na podlagi vaše zahteve izplačamo že prej. Podatki o višini obračunanih nadomestil so dostopni prek Administrativnih spletnih strani (ADMISS).

Upravičenec ima v skladu s Pravilnikom o delitvi nadomestil pravico Strokovnemu svetu Zavoda IPF podati pisni zahtevek za naknadni obračun oz. dopolnilo ali popravek obračuna v roku 30 dni od prejetja obvestila o obračunu.

Zaradi zagotavljanja višje transparentnosti delitve nadomestil objavljamo tudi višino obračunanih nadomestil za obračunsko obdobje 2010 ločeno za proizvajalce fonogramov in ločeno za izvajalce.

Zavod IPF

Oddelek za reparticijo