Arhiv novic objavljenih v letu 2016
Sodelujte in povejte svoje mnenje

Datum: 25. 02. 2016

Osnovni namen vsake kolektivne organizacije je zbiranje nadomestil in razdeljevanje zbranih nadomestil upravičencem. Način delitve nadomestil izvajalcem v IPF-u določa Pravilnik o delitvi nadomestil izvajalcem, ki je osnova za vse obračune in izplačila ter zato še kako pomemben za vsakega izmed vas. Na zadnji seji skupščine izvajalcev je bilo obravnavanih kar nekaj pobud za spremembe pravilnika in dana pobuda za oblikovanje delovne skupine, ki bo pretresla prispele predloge in morda oblikovala nove. Vabimo vas, da se tej skupini pridružite. Rok za prijavo za sodelovanje je 4. marec.

Na zadnji seji skupščine glasbenih izvajalcev IPF je bila ena od pomembnih točk sprememba Pravilnika o delitvi nadomestil izvajalcev. Prav ta temeljni dokument za delitev zbranih sredstev je ključna podlaga našemu delovanju in delitvi sredstev, ki jih zberemo. Nekateri naši člani so že na skupščini podali različne poglede in predloge, ki jih lahko preberete v zapisniku skupščine na portalu Admiss.

Povejte svoje mnenje

Zaradi pomembnosti obravnavane tematike, se je skupščina izvajalcev odločila, da vas povabi v delovno skupino za oblikovanje sprememb. Želimo pridobiti čim širše mnenje vseh članov. V delovno skupino se lahko prijavite in aktivno sodelujete ali predloge oddate v pisni obliki: info@ipf.si, z zadevo »Spremembe PODN«. ROK za prijavo in posredovanje predlogov je 4. marec.

Vaša mnenja so izjemno pomembna, zato sodelujte pri oblikovanju naše skupne prihodnosti.
Dobrodošla pomoč za glasbenike in organizatorje prireditev v Mariboru

Datum: 17. 02. 2016

IPF ima v Mariboru Info točko, kjer bodo glasbeniki in uporabniki glasbe lahko izvedeli vse o pravicah in obveznostih pri ustvarjanju ali predvajanju glasbe

Maribor, 17. februar – IPF je januarja v Mariboru odprl prvo Info točko. V središču drugega največjega slovenskega mesta, na Partizanski cesti, lahko glasbeniki in proizvajalci fonogramov uredijo prijavo svojih del, uporabniki pa med drugim dobijo vse informacije o prijavah prireditev in poslovnih prostorov, kjer uporabljajo glasbo. S prisotnostjo v Mariboru želijo v IPF-u prispevati k dvigu zavesti in k večjemu spoštovanju intelektualne lastnine glasbenikov.

IPF – Zavod za uveljavljanje pravic izvajalcev in proizvajalcev fonogramov Slovenije, je poleg svoje osrednje pisarne v Ljubljani januarja odprl prvo Info točko v Mariboru. Za prihod v drugo največje slovensko mesto, ki se ponaša z bogato glasbeno tradicijo in še danes mnogimi uveljavljenimi glasbeniki, so se odločili zaradi želje po dvigu zavesti ob uporabi glasbe domačih in tujih izvajalcev: »Svoje delo želimo približati našim članom – glasbenikom in proizvajalcem fonogramov, ki vsako ustvarjeno delo prijavijo v našo bazo in ob predvajanju na radiu, prireditvah, v lokalih za to prejemajo ustrezno nadomestilo. Ob tem želimo uporabnikom glasbe - lastnikom lokalov, poslovnih prostorov in organizatorjem prireditev, omogočiti večjo dostopnost do najbolj iskanih informacij in pomoč pri urejanju zakonsko predpisanih razmerij z našo organizacijo,« pojasnjuje v. d. direktorja IPF Viljem Hribar.

Info točko IPF se nahaja v samem središču Maribora, v prostorih Založbe Obzorja, na Partizanski cesti 5, I. nadstropje. Svetovalci na vprašanja odgovarjajo vsak tretji četrtek v mesecu med 10. in 14. uro. Ta se pri glasbenikih najpogosteje nanašajo na glasbene sorodne pravice. »Razložimo jim, kdo je avtor in kdo izvajalec ali proizvajalec fonograma, kakšne pravice jim pripadajo ter zakaj je smotrno, da se prijavijo v IPF. Ponudili jim bomo obrazce za prijavo izvajalca oz. proizvajalca in obrazec za prijavo fonograma ter jim pomagali pri izpolnjevanju. Prav tako jim bomo v pomoč pri vseh drugih vprašanjih, povezanih z njihovim ustvarjanjem in našim delom,« pojasnjujejo v IPF-u.

Nova Info točka IPF je dobrodošla novost za vse, ki uporabljajo glasbo kot kuliso v svojem poslovnem prostoru ali jo predvajajo na prireditvah. »Tukaj se najpogosteje srečujemo z vprašanji, zakaj moram prijaviti IPF-u, če v lokalu predvajam glasbo, zakaj in kdaj je treba prijaviti prireditev, kjer vrtijo glasbo, npr. z računalnika. Prav tako uporabniki potrebujejo razlago tarif, ki določajo višino plačila nadomestila in pri izpolnjevanju zahtevanih obrazcev,« dodajajo v IPF-u. Ob uporabi glasbe, ki sodi med intelektualno lastnino glasbenikov in proizvajalcev fonogramov, namreč slovenska zakonodaja nalaga prijavo uporabe organizaciji, ki ji je država dala dovoljenje za uveljavljanje teh pravic, t. j. IPF-u.

Več informacij: Viljem Hribar, v. d. direktorja, IPF

E: info@ipf.si, T: 01/52 72 930
V četrtek smo spet v Mariboru

Datum: 16. 02. 2016

Ekipa strokovnih sodelavcev IPF vas ta četrtek ponovno pričakuje na naši Info točki v Mariboru. Vsak tretji četrtek v mesecu lahko na enem mestu uredite vse prijave vaših del in, če ste uporabnik, dobite vse informacije o prijavah prireditev in poslovnih prostorov, kjer se uporablja glasba.

 

KJE: Info točko IPF najdete v prostorih Založbe Obzorja, na Partizanski cesti 5, I. nadstropje, v središču Maribora. Svetovalci so za vaša vprašanja na voljo vsak tretji četrtek v mesecu, med 10. in 14. uro.

 

Zakaj obiskati Info točko IPF-a v Mariboru?

Na info točki so upravičencem, uporabnikom glasbe in vsem ostalim zainteresiranim z odgovori na voljo strokovni sodelavci IPF.

Člani lahko uredite vse potrebno za prijavo novih glasbenih del, urejate podatke pri starih ali svoje osebne podatke.

Organizatorji prireditev lahko prijavite prireditve, ostali uporabniki glasbe pa lahko uredite vse potrebno za pridobitev licence za javno predvajanje glasbe v poslovnih prostorih.

 

Ne pozabite – prijavite svoje skladbe!

Ste morda pozabili prijaviti svoje novejše posnetke glasbenih del nastalih leta 2015? Ali celo starejše? Vabimo vas, da nam prijave posredujete čim prej, da jih bomo lahko zajeli v obračun za leto 2015 in končni poračun za leto 2010. Tudi letos je rok za prijavo fonogramov 31. marec.
Kdaj več slovenske glasbe na radijih tudi v dnevnem času?

Datum: 15. 02. 2016

Državni zbor Republike Slovenije je sprejel spremembe Zakona o medijih, a je državni svet nanj izglasoval veto. Zakon zdaj čaka na ponovno glasovanje v parlamentu. Po spremembah zakona bi radijski programi morali 60 % kvote slovenske glasbe predvajati med 6. in 19. uro. Komercialne radijske postaje bodo v 24 urah predvajale najmanj 20 % slovenskih skladb, radiji s statusom posebnega pomena 25 % in radijske postaje v sklopu RTV Slovenija 40 %. Pomembno je, da bo 25 % vse predvajane slovenske glasbe mlajše od dveh let.

V času javne debate o spremembah zakona je bil zelo pogosto uporabljen podatek IPF-a, ki smo ga posredovali v lanskem letu. Ob razglasitvi največkrat predvajane skladbe na radijskih programih smo pripravili posebno lestvico predvajane slovenske glasbe na radijskih postajah med 6.00 in 20.00 uro, ki si jo lahko ogledate na povezavi https://www.ipf.si/media/1173/top_rp_2014.pdf, podatki po mesecih za celotno leto 2015 pa so objavljeni na povezavi https://www.ipf.si/ustvarjate-glasbo/lestvice/slovenska-glasba-predvajana-med-6-in-22-uro-na-radijskih-programih/. Takšne lestvice oziroma analize so pomemben instrument pri ugotavljanju dejanskega stanja v panogi, z njimi pa IPF uresničuje tudi svoje poslanstvo podpore slovenskim glasbenim izvajalcem.

Namen sprememb zakona

Ministrstvo za kulturo želi s spremembo zakona doseči večjo slišnost in dostopnost slovenske glasbe poslušalcem ter posledično zaščiti javni interes. S četrtinskim deležem naj bi zakon spodbudil odpiranje medijskega prostora novi in mladi ter manj uveljavljeni glasbeni ustvarjalnosti. Prav zato bodo uvedli javno evidenco glasbe, ki jo bo upravljalo ministrstvo, pristojno za kulturo. Obveznost zagotavljanja deleža slovenske glasbe, prvič predvajane pred največ dvema letoma, bo začela velja, ko bo v javni evidenci na voljo več kot 100 skladb.
Pripravljamo se na obračun za leto 2015, prijavite svoja dela!

Datum: 12. 02. 2016

Ste morda pozabili prijaviti svoje novejše posnetke glasbenih del nastalih leta 2015? Ali celo starejše? Vabimo vas, da nam prijave posredujete čim prej, da jih bomo lahko zajeli v obračun za leto 2015 in končni poračun za leto 2010. Tudi letos je rok za prijavo fonogramov 31. marec.

Skladbe prijavite na www.ipf.si
Obrazci za prijavo so na voljo na povezavi https://ipf.si/ustvarjate-glasbo/ali-imate-prijavljena-vsa-svoja-dela/, kjer lahko preberete več o načinu prijave. Uporabo neprijavljenih posnetih izvedb lahko preverite na povezavi https://ipf.si/ustvarjate-glasbo/ali-imate-prijavljena-vsa-svoja-dela/neprijavljene-izvedbe/.

Zakaj je pomembno, da prijavite svoja glasbena dela?
Za obračun vaših nadomestil je nujno potrebna pravočasna in pravilna prijava posnete skladbe oz. fonograma, na kateri ste izvajalec ali proizvajalec fonograma. Ko npr. prejmemo podatke o uporabi skladb v medijih ali na prireditvi, in ne vemo, kdo je imetnik pravic, za take fonograme rezerviramo ustrezna nadomestila. Prav zato je pomembno, da prijavite vsa svoja dela, tudi starejša! Naj vas nadomestila ne čakajo po nepotrebnem, zato v vašem profilu ADMISS preverite, ali so vneseni vsi potrebni podatki.

Ali vaša izvedba že ima ISRC kodo?
Pomembno je, da je vsak posnetek opremljen z ISRC kodo, ki jo od lani kot nacionalna pooblaščena agencija dodeljuje IPF. Dvanajstmestna koda ISRC unikatno določa vsak glasbeni posnetek ali videogram, ne glede na to, kje na svetu nastane. ISRC omogoča lažje sledenje uporabi posnetka in nam s tem pomaga ugotoviti, kdo je imetnik pravic na posnetku.
Več informacij na spletni strani isrc.ipf.si.

Potrebujete pomoč pri prijavi izvedb?
Za vsa vaša vprašanja smo vam na voljo v času uradnih ur na sedežu IPF-a, Šmartinska cesta 152/hala 6, Ljubljana, vsak delovni petek med 8. in 10. uro po predhodni najavi.
Vsak tretji četrtek v mesecu smo vam na voljo tudi v Info točki IPF Maribor, Partizanska cesta 5, Maribor - 1. nadstropje (prostori Založbe Obzorja) med 10. in 14. uro.
Za informacije smo na voljo tudi na telefonski številki: 01 52 72 932, ali po elektronski pošti: info@ipf.si.

Preverite tudi vaše osebne podatke
Ste se preselili ali zamenjali banko? Prosimo vas, da nam sporočite morebitne spremembe podatkov, ki so pomembni za izplačilo (številka osebnega računa, sprememba rezidentstva …). Nove podatke pošljite na upravicenci@ipf.si ali na naslov IPF, Šmartinska 152, 1000 Ljubljana.