2023
Iz letnega poročila IFPI 2023: dvig globalnega fonogramskega trga je 9 %

Datum: 04. 04. 2023

Svetovni trg fonogramske industrije se je v letu 2022 povečal za 9,0 %, zahvaljujoč rasti števila naročnikov na storitve pretakanja, so podatki Mednarodne organizacije proizvajalcev fonogramov (IFPI). Številke so bile objavljene v Letnem poročilu IFPI, ki je pokazalo, da so skupni prihodki leta 2022 znašali 26,2 milijarde dolarjev.

 

 

Prihodki od naročnin na storitve pretakanja so se dvignili za 10,3 % in so znašali 12,7 milijarde ameriških dolarjev, do konca leta 2022 pa je bilo 589 milijonov uporabnikov plačljivih naročnin na storitve digitalnega pretakanja. Skupni prihodek od pretakanja (vključno s plačljivimi naročninami in naročninami, podprtimi z oglasi) se je povečal za 11,5 % na 17,5 milijarde USD ali 67 % skupnega prihodka od glasbe. Povečanje beležimo tudi na drugih področjih: fizična prodaja je še vedno prisotna (+4 %); prihodki od kolektivnih pravic so se povečali za 8,6 % in se vračajo na raven pred globalno zdravstveno krizo.

Letno poročilo je komentirala tudi izvršna direktorica IFPI Frances Moore:

»Letošnje poročilo nadaljuje zgodbo o predanosti založb njihovemu glavnemu poslanstvu – delu z izvajalci, da bi jim pomagali uresničiti največji ustvarjalni in komercialni potencial njihove kariere. To zahteva partnerstvo med izvajalcem in založbo, ki se nenehno razvija in uvaja inovacije, da bi izkoristili priložnosti na več poslovnih področjih in v različnih delih sveta.

Naložbe založb in inovacije so pripomogle k temu, da je glasba bolj globalno povezana kot kdaj koli prej, z ustvarjanjem lokalnih ekip po vsem svetu in sodelovanjem z izvajalci. To spodbuja glasbeni razvoj, hkrati pa oboževalcem omogoča, da izkoristijo vse večje priložnosti, da sprejmejo in proslavijo svoje lokalne glasbenike in kulturo.

Ker pa se priložnosti za glasbo še naprej širijo, se povečujejo tudi področja, na katerih morajo založbe delovati, da bi zagotovile povračilo vrednosti glasbenikov in vsebin, ki jih ustvarjajo. Ta izziv postaja vse bolj zapleten, saj vse več udeležencev želi imeti koristi od glasbe, čeprav niso imeli nobene vloge pri vlaganju in razvoju le-te."

 

Prihodki v Evropi, drugi največji glasbeni regiji na svetu, so narasli za 7,5 %, medtem ko so se vsi trije največji trgi povečali – Združeno kraljestvo (+5,4 %), Nemčija (+2,2 %) in Francija (+7,7 % ).
Prvo vabilo k pogajanjem za sklenitev skupnega sporazuma

Datum: 04. 04. 2023

Prvo vabilo k pogajanjem za sklenitev skupnega sporazuma za določitev višine nadomestil za priobčitev javnosti fonogramov na prireditvah razvedrilne narave, na katerih priobčitev javnosti fonogramov ni ključnega pomena

 

IPF, k.o., Argentinska ulica 17, 1000 Ljubljana, v skladu s 3. odstavkom 44. člena Zakona o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic (ZKUASP) vabi združenja uporabnikov, ki skupaj predstavljajo reprezentativno združenje uporabnikov v smislu 1. odstavka 44. člena ZKUASP, k pogajanjem za sklenitev skupnega sporazuma za določitev višine nadomestil za priobčitev javnosti fonogramov na prireditvah razvedrilne narave, na katerih priobčitev javnosti fonogramov ni ključnega pomena.

Vsi zainteresirani naj svoj interes za sodelovanje na pogajanjih pisno izrazijo najpozneje v roku 8 dni po objavi tega poziva s priporočeno pošto na naslov IPF, k.o., Argentinska ulica 17, 1000 Ljubljana. Upoštevane bodo prijave, ki bodo oddane po pošti ali v poslovnih prostorih IPF v času uradnih ur najkasneje na zadnji dan navedenega roka.

 

Ljubljana, 4.4.2023

 

Viljem Marjan Hribar, direktor

 
Anketa: vpliv karantene na glasbeno industrijo v Sloveniji ter Bosni in Hercegovini

Datum: 28. 03. 2023

V okviru bilateralnega projekta (Vpliv karantene zaradi COVID-19 na glasbeno industrijo v Sloveniji ter Bosni in Hercegovini), ki ga financira ARRS, poteka raziskava, v kateri vabijo vse, ki delujejo znotraj glasbene industrije, k izpolnitvi ankete.

Z raziskavo želijo natančno ovrednotiti vpliv pandemije Covid-19 na deležnike v glasbeni industriji, saj gre za ene najpomembnejših kreatorjev kulturnega okolja. Želijo pobliže spoznati občutke in težave s katerimi ste se soočali v času, ko so vam bili nastopi onemogočeni. Prav tako jih zanima, kakšne posledice je to pustilo v vas in ali je vplivalo na vaše bodoče odločitve.

Prosijo, da na navedena vprašanja odgovorite čim bolj pošteno, saj bodo le tako rezultati potencialno uporabni tudi s strani zakonodajalca, s ciljem izboljšanja stanja.

Anketa je popolnoma anonimna in vam ne bo vzela več kot 10 minut časa. Iskreno se zahvaljujejo za pomoč.

Slovenski del raziskave vodi dr. Andrej Raspor.
Izvedena seja Skupščine IPF, k.o.

Datum: 17. 03. 2023

Na podlagi določil Zakona o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic (ZKUASP) in na podlagi Statuta IPF, k.o. je bila 16. marca 2023 izvedena seja Skupščine IPF, k.o.

Člani IPF, k.o., imetniki pravic izvajalcev in proizvajalcev fonogramov, so obravnavali in potrdili vse predlagane sklepe:

 • Podali so soglasje k vlogi za izdajo dovoljenja za kolektivno upravljanje dodatnih pravic; za izvajalce, katerih izvedbe so posnete na videogramih (v primeru uporabe videospotov) in za filmske producente

 

 • Akti IPF, k.o;
 1. sprejeli so novi Statut IPF, k.o.,
 2. Pravila o delitvi nadomestil imetnikov pravic izvajalcev na fonogramih,
 3. Pravila o delitvi nadomestil imetnikov pravic izvajalcev na videogramih,
 4. Pravila o delitvi nadomestil proizvajalcev fonogramov,
 5. Pravila o delitvi nadomestil filmskih producentov,
 6. Pravila o namenskih skladih imetnikov pravic izvajalcev na fonogramih,
 7. Pravila o namenskih skladih imetnikov pravic izvajalcev na videogramih,
 8. Pravila o namenskih skladih imetnikov pravic proizvajalcev fonogramov,
 9. Pravila o namenskih skladih imetnikov pravic filmskih producentov ter
 10. Pravila o uporabi nerazdeljenih zneskov nadomestil

 

 • Določili so vire za črpanje namenskega sklada izvajalcev in način njegove razdelitve

 

 • Potrjen je bil tudi Finančni načrt za poslovna leta 2023, 2024 in 2025

 

Sprejeti akti bodo podlaga za novo dovoljenje pristojnega urada, ki bo na podlagi novele ZASP še bolje oz. širše varoval pravice ustvarjalcev.

 

 

Kot smo že zapisali – IPF s pomladjo piše novo zgodbo, najbolj pa nas veseli, da so naši člani del nje.

 
Regionalna konferenca IFPI v Zagrebu

Datum: 16. 03. 2023

V Zagrebu je v organizaciji Mednarodne organizacije proizvajalcev fonogramov - IFPI, v sodelovanju s Hrvaško kolektivno organizacijo proizvajalcev fonogramov - ZAPRAF, potekala regionalna konferenca organizacij glasbenih založnikov - proizvajalcev fonogramov. Udeležili so se je predstavniki glasbene industrije držav iz regije – Slovenije, Srbije, Bosne in Hercegovine, Makedonije, Bolgarije, Albanije, predstavniki Svetovne diskografske organizacije ter največjih založniških hiš – Universal, Sony Music., Warner and Beggars.

 

 

Pomemben del so seveda kolektivne organizacije, ki so se prav tako udeležile konference, iz Slovenije so bili v Zagrebu predstavniki IPF, k.o..

Cilj in namen regionalnih konferenc se odraža v medsebojni izmenjavi informacij in znanja iz sistema kolektivne zaščite proizvajalcev fonogramov ter dobre prakse in sodelovanja med državami regije.

 

 

Več o konferenci in temah pa z različnimi sogovorniki tudi v videoposnetku.