Arhiv novic objavljenih v letu 2013
Število malih uporabnikov v upadu

Datum: 29. 08. 2013

V IPF-u že leto dni beležimo stalno upadanje števila pogodb s trgovinami, frizerskimi saloni in gostinskimi lokali. Med razlogi za odpoved prednjači zaprtje poslovnega objekta.

Analiza na mesečni ravni od septembra 2012 naprej kaže, da je vsak mesec število odpovedanih pogodb višje od števila na novo podpisanih. Najpogostejši razlogi za odpoved so zaprtje objekta, sprememba nosilca dejavnosti, izbris subjekta iz poslovnega registra in prenehanje predvajanja glasbe v objektu. Število prekinitev predvajanja je relativno stabilno, z izjemo oktobra 2012 in februarja 2013, ko sta dva večja uporabnika prenehala predvajati glasbo v večjem številu svojih poslovalnic.

Trenutno število aktivnih uporabnikov je dobrih 8.000, kar je za 5 % manj kot v letu 2012, ko smo jih zabeležili 8.510. Navkljub zaostrenim ekonomskim razmeram pa se z aktivnim pristopom, kot so terenske kontrole in pozivi uporabnikom, ki z IPF-om še nimajo podpisanih pogodb, trudimo čim bolj nadomestiti upad števila uporabnikov in upamo, da se bomo do konca poslovnega leta uspeli izogniti izpadu zbranih nadomestil v tem segmentu uporabe fonogramov. 
Vabilo k sodelovanju – oddaja Slovenski pozdrav in festival Slovenska polka in valček 2013

Datum: 20. 08. 2013

To jesen na male ekrane prihaja nova narodnozabavna oddaja Slovenski pozdrav, ki bo na sporedu ob petkih zvečer na 1. programu TV Slovenija. RTV Slovenija glasbenike vabi k sodelovanju v oddaji in na festivalu Slovenska polka in valček 2013.

Ustvarjalci oddaje Slovenski pozdrav vabijo vodje narodnozabavnih ansamblov na predstavitveni sestanek, ki bo danes, v torek, 20. avgusta 2013, ob 18. uri v prostorih Regionalnega RTV centra Maribor, na Ilichovi 33 v Mariboru. Ker želijo gledalcem ponuditi kar največ, se bodo z ustvarjalci tovrstne glasbe pogovorili o možnostih sodelovanja v oddaji in na festivalu, ki bo organiziran v sklopu oddaje Slovenski pozdrav. Predstavili bodo tudi vsebino nove oddaje in izvedbo festivala Slovenska polka in valček 2013. Svojo prisotnost na sestanku potrdite na e-naslov slovenskipozdrav@rtvslo.si.

Več o razpisu za izbor skladb za Slovensko polko in valček 2013 in o oddaji Slovenski pozdrav si preberite tukaj:
Naj vam glasba prinaša denar!

Datum: 13. 08. 2013

Dandanes imajo glasbeni avtorji, izvajalci, proizvajalci fonogramov in založniki veliko možnosti za zaslužek iz naslova lastništva del. Vendar pa sama možnost še ne pomeni udejanjanja avtorske in sorodnih pravic ter njihove učinkovite monetizacije.

Kdo je lastnik pravic?

Če kot glasbeni avtor niste podpisali pogodbe z založniško hišo (»publishing«), ste upravičeni do celotnega nadomestila za vse oblike reproduciranja in izvajanja vaših del. Druga možnost je, da pravice (delno ali v celoti) prenesete na uveljavljenega založnika (ki ga ne smemo mešati z založbo - proizvajalcem fonogramov), ki bo pomagal iskati priložnosti za dodatni, še večji zaslužek, izhajajoč iz vaših pravic. Gre predvsem za nadomestila za mehanske avtorske pravice in pravico distribuiranja, predelave in priobčitve javnosti (npr. uporaba glasbe v oglasih, filmih, računalniških igricah …).

Kot izvajalec na fonogramu (glasbenem posnetku) ste imetnik sorodnih pravic in kot tak upravičenec do nadomestila v primeru uporabe teh del v javnosti. Sorodne pravice se delijo na proizvajalce fonogramov (50 %) in izvajalce (50 %) in če nastopate v obeh vlogah, ste upravičeni do obeh nadomestil v celoti. Če kot izvajalec niste podpisali pogodbe s proizvajalcem fonogramov - založbo (ki je ne smemo torej mešati z založniško hišo) in ste sami izdali svoje posnetke, ste postali tudi proizvajalec fonogramov, ki mu pripada ustrezno nadomestilo.

Vzpon spletnih pretočnih storitev in pomen pravice distribuiranja

Predvajanje glasbe na spletnih radijskih postajah in s spletnimi pretočnimi storitvami (t. i. »streaming«), kot je npr. tudi pri nas prisotni Deezer, postaja vse bolj priljubljeno. Prav zato pravica distribuiranja pridobiva še večji pomen v primerjavi z mehansko avtorsko pravico (kasete, CD-ji in MP3 posnetki) in tako glasbeniki kot kolektivne organizacije bomo morali kompleksnosti monetizacije glasbe v novih, pretočnih medijih posvetiti veliko pozornost.

Vir: cdbaby.com
Bo novi evropski zakon spodbudil razvoj digitalne glasbe?

Datum: 19. 07. 2013

Glasba se že dalj časa nesporno obrača v digitalno smer. Temu trendu sledi tudi evropska zakonodaja, saj je odbor za pravne zadeve prejšnji teden potrdil predlog zakona, ki uvaja čezmejno kolektivno uveljavljanje avtorske in sorodnih pravic.

Obstoječa zakonodaja je fragmentirana

Evropska pravila o zaščiti avtorske in sorodnih pravic so razpršena in spletni ponudniki glasbe morajo sodelovati s kolektivnimi organizacijami v vsaki posamezni državi članici. Predlog zakona, ki ga mora potrditi še Evropski parlament, bo spodbujal spletno uporabo glasbe, saj bodo ponudniki, kot so npr. Spotify, iTunes in Amazon, lahko pridobili licence od manjšega števila kolektivnih organizacij, ki bodo delovale v več evropskih državah.

Enotni trg naj bi razmahnil spletno glasbeno ponudbo

Zagovorniki zakona trdijo, da bo preprostejše in bolj transparentno licenciranje omogočilo hitrejše povračilo nadomestil glasbenikom, potrošniki pa bodo lahko uživali v širši ponudbi glasbe na spletu. Zakon predlaga tudi skrajšanje roka za izplačilo nadomestil z 12 mesecev na tri mesece po izteku obračunskega obdobja. Posledično naj bi zakon pozitivno vplival na dostopnost glasbe in tudi sicer na evropski kulturni prostor. Evropska asociacija združenj avtorjev in skladateljev (GESAC) pa opozarja, da mora zakon zagotoviti, da bodo ustvarjalci še naprej igrali osrednjo vlogo v kolektivnih organizacijah in jih avtonomno upravljali.

Članek je povzet po CIO.com

Celotno besedilo (v angleščini) si preberite tukaj.
Opravljeni obračuni nadomestil za leto 2012 in končni poračuni za 2007 in 2009

Datum: 03. 07. 2013

V skladu z letnim načrtom za leto 2013, s pravilnikoma o delitvi nadomestil, s sprejetimi sklepi in usmeritvami z zadnjih sej skupščin izvajalcev in proizvajalcev fonogramov ter na podlagi podatkov o javni priobčitvi fonogramov za posamezno obračunsko obdobje smo izvedli:

  • obračun nadomestil za javno priobčitev fonogramov za leto 2012 in končni poračun za leto 2009 za proizvajalce fonogramov,
  • obračun nadomestil za javno priobčitev fonogramov za leto 2012 in končni poračun za leto 2007 za izvajalce.

V tokratni obračun so zajete vse popolne prijave izvedb, ki smo jih prejeli do 31. marca 2013. Če so bili v obravnavanih obračunskih letih uporabljeni fonogrami, pri katerih ste prijavljeni kot upravičenec/ka, vam za javno priobčitev pripada del nadomestila, ki smo ga v tistih letih zbrali.

Koliko sredstev smo delili?
Sredstva se v skladu s pravilnikoma o delitvi nadomestil delijo na dva enaka dela, in sicer med izvajalce in proizvajalce fonogramov. Delilna masa za leto 2012 znaša 1.934.311,09 €, sredstva za delitev pa so zmanjšana za 984.300,76 €, kolikor so znašale odprte terjatve na dan 31. 5. 2013. Na podlagi sklepov skupščin z dne 6. 12. 2012 so se delilni masi za leto 2012 prištela sredstva razmejitve stroškov v višini 383.974,00 €. Proizvajalcem fonogramov je bil del sredstev v višini 100.000,00 € na podlagi sklepov izredne seje skupščine proizvajalcev fonogramov z dne 6. 12. 2012 obračunan že marca letos.
Zaradi našega proaktivnega pristopa k upravljanju terjatev bodo na novo izterjane terjatve, tako kot do sedaj, izplačane s končnimi obračuni.

Poročilo obračuna 2012

Preverite izplačila v Admissu
Izpis lastnih obračunskih podatkov si lahko ogledate v spletni aplikaciji ADMISS. Podatki vsebujejo informacije o vseh fonogramih, pri katerih ste prijavljeni kot upravičenec/ka, in za katere smo na podlagi prejetih prijav lahko naredili obračune za zgoraj navedena obračunska obdobja. Upravičencem, ki vam pripada nadomestilo za predvajanje v tujini, smo na finančnem obvestilu navedli vir (naziv kolektivne organizacije v tujini) in znesek obračuna. Obračunski podatki so v aplikaciji ADMISS na voljo od danes dalje.

Izplačilo nadomestil predvidoma 15. julija
Če skupno obračunano nadomestilo doseže minimalno vsoto, ki jo je Svet Zavoda IPF določil v skladu s pravilnikoma o delitvi nadomestil, tj. 20 € bruto, in že razpolagamo z vsemi potrebnimi podatki za nakazilo, vam bomo nadomestilo izplačali predvidoma 15. julija 2013. Če ste že prejeli nadomestila za pretekla obračunska obdobja, vam bomo izplačali razliko med obračunanim in že prejetim zneskom.

Drobni tisk
V skladu s pravilnikoma o delitvi nadomestil imate pravico Strokovnemu svetu Zavoda IPF podati pisni zahtevek za naknadni obračun oz. dopolnilo ali popravek obračuna v roku 30 dni od prejetja obvestila o obračunu.

Zaradi zagotavljanja višje transparentnosti delitve nadomestil objavljamo tudi višino obračunanih nadomestil za obdobje 2012 ločeno za proizvajalce fonogramov in izvajalce.

Zavod IPF
Oddelek za reparticijo