Arhiv novic objavljenih v letu 2013
Vabilo na Okroglo mizo o Pravilniku o delitvi nadomestil izvajalcev Zavoda IPF

Datum: 12. 03. 2013

Na 18. izredni seji Skupščine izvajalcev Zavoda IPF je bilo dogovorjeno, da se na okrogli mizi sestanejo vsi zainteresirani ter soočijo mnenja in predloge o spremembah Pravilnika o delitvi nadomestil izvajalcev Zavoda IPF. Okrogla miza bo potekala prihodnjo sredo, 20. marca 2013, ob 10. uri v prostorih Zavoda IPF na Šmartinski cesti 152 v Ljubljani.

Posredujte predloge in se prijavite
Želimo si, da bi dogodek potekal konstruktivno in učinkovito, zato vas prosimo, da nam posredujete predloge za spremembo do ponedeljka, 18. marca 2013, na naslov info@zavod-ipf.si. Uvrstili jih bomo v uradno gradivo, kjer bodo objavljeni tudi vsi prispeli dokumenti v sklopu oktobrskega poziva. Če ste torej takrat že posredovali predloge, ponovno pošiljanje ni potrebno. Razprava in oddana gradiva bodo temelj za pripravo predloga za spremembe Pravilnika o delitvi nadomestil izvajalcev Zavoda IPF, ki bodo predvidoma obravnavane na redni seji Skupščine izvajalcev Zavoda IPF.

Vljudno vas prosimo, da nam tudi sporočite svojo prisotnost na info@zavod-ipf.si.
Digitalna glasba nov motor razvoja?

Datum: 06. 03. 2013

Nedavno objavljeno poročilo mednarodne organizacije proizvajalcev fonogramov IFPI »Digital music report« prinaša zanimive ugotovitve o okrevanju panoge. Zasluge za porast prodaje na globalni ravni nosi prodaja licencirane digitalne glasbe in širjenje teh storitev na nove trge.

Leto 2012 je bilo prvo leto po 1999, ko so v organizaciji zaznali rast prometa, in to predvsem na račun prodaje digitalne glasbe in širitve na nove trge, pa tudi ekspanzije pametnih naprav. Sama prodaja digitalne licencirane glasbe je lani že drugo leto zapored rasla in na letni ravni dosegla 9 %, kar predstavlja 34 % vseh prihodkov industrije proizvajalcev fonogramov.

Ljudje so še vedno pripravljeni plačati za glasbo
Razveseljivo je dejstvo, da je kar 62 % uporabnikov interneta v zadnjega pol leta uporabljalo storitve uradnih ponudnikov digitalne glasbe in zanje tudi plačalo. Prodaja glasbe, naložene s spletnih servisov, se je po obsegu lani povečala za 12 % in v skupni vsoti prodane digitalne glasbe predstavlja že 70 %. Število ljudi, ki danes plačujejo za legalno uporabo digitalne glasbe, se je v letu 2012 povečalo za kar 44 % na 20 milijonov. Kljub vzpodbudnim trendom pa največja ovira na poti zaščite intelektualne lastnine ostajajo piratske strani z glasbo in drugimi vsebinami.

Več na http://www.ifpi.org/content/library/DMR2013.pdf.
Kaj nam sporočajo sodbe o intelektualni lastnini?

Datum: 20. 02. 2013

Evropsko sodišče za človekove pravice je pred kratkim odločalo o primeru Ashby Donald in drugi proti Franciji. Primer se je zgodil, ko so fotografi predčasno, ne da bi za to pridobili dovoljenje modnih hiš, v javnosti razkrili fotografije novih kolekcij. Pri svojem zagovoru so se sklicevali na pravico do svobode govora, ki kot ustavna in nadzakonska kategorija tudi prevlada.

Sodbo lahko preberete tukaj: http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-115845#{"itemid":["001-115845"]}

Ehov komentar
»Sodba je izjema in ne more postati univerzalno pravilo. Splet okoliščin in argumentov je pripeljal do točke, ko je razmislek o svobodi izražanja nujno treba pogledati skozi izhodišče, da se moja pravica konča na mestu, kjer posežem v pravico drugega. Pravice namreč že po rimskih načelih ni mogoče izvajati tako, da s tem posegaš v pravice drugega, za vsako pravico pa velja načelo uti, non abuti (uporabljaj, ne zlorabljaj).

Fotografi so fotografirali, prodajali fotografije in tako ustvarili dobiček. Kakšno povezavo ima dobičkonosna dejavnost s pravico javnosti do obveščenosti ali s svobodo govora? Gre za veliko višjo in obsežnejšo vrednoto, ki je ne smemo podrediti iskalcem pravnih ovinkov. Vse materialne dobrine imajo namreč svojo ceno, intelektualna lastnina pa kar naenkrat ne? Nenazadnje take sodbe podpirajo kreativni industriji izrazito nenaklonjeno okolje.

Takšne sodbe v času, ko se ves svet ukvarja z zaščito intelektualne lastnine v digitalnem okolju, vnašajo le nepotrebni dvom v temelje spoštovanja dela in pravic, ki smo jih že zdavnaj ponotranjili in institucionalizirali. Lastnina je tako kot svoboda govora temeljna človekova pravica.«

Pa vaše mnenje? Zapišite ga v 5 vrsticah, izbor pa bomo objavili v naslednji številki Eha.
Novo leto z novimi mednarodnimi sporazumi

Datum: 13. 02. 2013

Zavod IPF pospešeno nadaljuje s širjenjem zaščite sorodnih pravic upravičencev, ki so pooblastili naš zavod za zastopanje, v mednarodnem okolju. Po seriji lani podpisanih pogodb o sodelovanju smo letos nove bilateralne pogodbe sklenili s kanadsko organizacijo ARTISTI, litvansko AGATA in japonsko CPRA/Geidankyo. Tovrstne pogodbe slovenskim glasbenim izvajalcem in proizvajalcem fonogramov omogočajo, da prejmejo nadomestila za javno uporabo svoje glasbe v tujih državah in tudi da tuji izvajalci prejmejo ustrezna nadomestila, če se njihova dela uporabljajo v Sloveniji. Tisti upravičenci, katerih dela so se uporabljala v državah, s katerimi imamo sporazume, bodo že letos na svojih finančnih obvestilih prejeli informacijo, koliko so za njihove izvedbe zbrali nadomestil v partnerskih kolektivnih organizacijah. Do sedaj imamo sklenjenih že 26 tovrstnih sporazumov, ki jim bomo kmalu dodali nove. Več o mednarodnih sodelovanjih najdete tukaj.
Videospoti in pravice glasbenikov na Slovenskem tednu glasbe

Datum: 06. 02. 2013

''Video killed the radio star,'' so prepevali konec 70. prejšnjega stoletja in približno od takrat sta slika in glasba tako neločljivo povezani, da si danes uspeha na glasbenem področju brez izdatne podpore t. i. vizualnih medijev (TV, YouTube, MySpace…) ne znamo več prestavljati.

Skorajda ni glasbenika, ki ne bi bil tako ali drugače povezan z videospotom: bodisi kot izvajalec, eden od soavtorjev ali kot producent. Zato vas obveščamo, da bo v četrtek na to temo zelo zanimivo predavanje z naslovom Videospoti in pravice glasbenikov.

AIPA - kolektivna organizacija, ki združuje imetnike pravic na avdiovizualnih delih (mednje sodijo tudi t. i. kratki glasbeni filmi - videospoti), bo zato prisotna tudi v Kinu Šiška na Slovenskem tednu glasbe (STG). Za vse, ki se tako ali drugače srečujejo z videospoti, so pripravili predavanje o pravicah glasbenikov v avdiovizualnih delih, kjer vam bo pravni strokovnjaki na voljo za vprašanja o pravicah (in dolžnostih), ki nastanejo, ko nastane videospot.

Predavanje bo v četrtek, 7. februarja, 2013 ob 11h. Vaša vprašanja lahko pošljete tudi vnaprej na elektronski naslov: tajnistvo@aipa.si.

Info: Program STG 2013 bo potekal na več lokacijah v Ljubljani. Konferenčni del dogodka se bo odvijal v CUK Kino Šiška in M Hotelu. Večerni koncerti bodo v Menzi pri koritu, Orto baru in dvorani Komuna v CUK Kino Šiška. Več o STG najdete tudi na spletnem naslovuwww.stg.si .

Cena enodnevne vstopnice za vse dogodke (festivalski in konferenčni del) znaša 15 €, cena vstopnice za vse dni festival znaša 38 €.