Arhiv novic objavljenih v letu 2016
Javni poziv vladi za zaščito imetnikov pravic

Datum: 30. 11. 2016

Veste, da slovenska kreativna industrija na leto ostane brez 1 milijona evrov zaradi administrativnih zapletov? Toliko namreč izgubimo, ker Urad RS za intelektualno lastnino ne podeli dovoljenja za kolektivno upravljanje pravic, za katere se nadomestila zbirajo z nakupi praznih medijev, kot so zgoščenke, usb ključi, diski …

Združenja in organizacije SAZOR GIZ, Zavod AIPA, IPF, ZAMP in Združenje SAZAS javno pozivamo Vlado Republike Slovenije, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo RS ter Urad RS za intelektualno lastnino, naj nemudoma podelijo dovoljenje za kolektivno upravljanje pravice do pravičnega nadomestila za privatno in drugo lastno reproduciranje.

Tega nadomestila zaradi nerazumnega zaviranja procesa podelitve dovoljenja za pobiranje nadomestila s strani  Urada RS za intelektualno lastnino že šest let ne pobira nihče, kar pomeni, da ostanejo imetniki pravic letno brez vsaj milijona evrov prihodka iz naslova svojih pravic (torej doslej okoli 6 milijonov!). To je še en dokaz več, da živimo v državi, v kateri avtorsko delo ni cenjeno, saj imajo celo javne ustanove težave s priznavanjem in uveljavljanjem pravic intelektualne lastnine.


Prvo vabilo k pogajanjem za spremembo točke 1, 5. člena Skupnega sporazuma za določitev višine nadomestil za javno priobčitev fonogramov na prireditvah razvedrilne narave, na katerih javna priobčitev fonogramov ni ključnega pomena

Datum: 28. 11. 2016

Zavod za uveljavljanje pravic izvajalcev in proizvajalcev fonogramov Slovenije (IPF), Šmartinska 152, 1000 Ljubljana, v skladu z Zakonom o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic (ZKUASP) poziva reprezentativno združenje uporabnikov k pogajanjem za spremembo Skupnega sporazuma za določitev višine nadomestil za javno priobčitev fonogramov na prireditvah razvedrilne narave, na katerih javna priobčitev fonogramov ni ključnega pomena (v nadaljevanju: Sporazum), in sicer:

- v točki 1 , 5. člena Sporazuma, v delu, ki določa rok za prijavo prireditev - 10 dni.

Vsi zainteresirani naj svoj interes za sodelovanje na pogajanjih pisno izrazijo najpozneje v roku 8 dni po objavi tega poziva na naslov IPF, Šmartinska 152, 1000 Ljubljana ali po elektronski pošti info@ipf.si. Upoštevane bodo prijave, ki bodo na navedene naslove prispele do izteka zadnjega dne navedenega roka.
Prvo vabilo k pogajanjem za sklenitev skupnega sporazuma za določitev pogojev in nadomestil za uporabo komercialno izdanih fonogramov v radiodifuzno retransmitiranih radijskih in televizijskih programih

Datum: 28. 11. 2016

Zavod za uveljavljanje pravic izvajalcev in proizvajalcev fonogramov Slovenije (IPF), Šmartinska 152, 1000 Ljubljana, v skladu z Zakonom o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic (ZKUASP) poziva reprezentativno združenje uporabnikov, ki opravljajo kabelsko retransmisijo, k pogajanjem za sklenitev skupnega sporazuma za določitev pogojev in nadomestil za uporabo komercialno izdanih fonogramov v radiodifuzno retransmitiranih radijskih in televizijskih programih.

Vsi zainteresirani naj svoj interes za sodelovanje na pogajanjih pisno izrazijo najpozneje do 15.12.2016 na naslov IPF, Šmartinska 152, 1000 Ljubljana ali po elektronski pošti info@ipf.si. Upoštevane bodo prijave, ki bodo na navedene naslove prispele do izteka zadnjega dne navedenega roka.