2022
Direktiva o avtorskih pravicah lahko vključuje novo pravico do nadomestila za izvajalce

Datum: 26. 07. 2022

Komisar Evropske unije za notranji trg Thierry Breton je podal izjavo, da lahko države članice EU načeloma uvedejo novo pravico do nadomestila za izvajalce pri izvajanju evropske direktive o avtorskih pravicah iz leta 2019. Belgija je pred kratkim storila prav to.

Osemnajsti člen direktive pravi, da bi morale države članice EU zagotoviti, da izvajalci, ki niso hkrati lastniki avtorskih pravic na svojih posnetkih, kljub temu prejmejo "ustrezno in sorazmerno plačilo" za koriščenje njihovega dela. Vendar pa ne pove, na kak način.

Večina držav EU, ki so že spremenile svoje nacionalne zakone o avtorskih pravicah, da bi bili skladni z direktivo, je preprosto dodalo vrstico o izvajalcih, ki prejemajo »primerno in sorazmerno plačilo«, ne da bi spremenilo karkoli glede načina, kako naj prejemajo plačilo za digitalno koriščenje njihove glasbe.

S tem so zakonodajalci v bistvu nakazali, da verjamejo trenutnemu sistemu nagrajevanja  – da je del digitalnega dohodka, ki ga prejme kateri koli izvajalec, v celoti odvisen od pogodb, ki jih je sklenil z založbami, distributerji ali drugimi izvajalci, s katerimi sodeluje.

A vendarle niso vse države sprejele takšnega pristopa. Nemčija je uvedla posebno novo pravico do nadomestila za izvajalce, kadar njihovo delo izkoriščajo platforme za vsebine, ki jih ustvarijo uporabniki, kot je YouTube. Medtem je bila v Belgiji dodana nova pravica do nadomestila, ki zajema vse storitve pretakanja.

To pomeni, da bodo izvajalci v Nemčiji in Belgiji prejeli dodatno plačilo prek sistema kolektivnega licenciranja, ko bo njihova glasba pretakana. Ponudniki digitalnih storitev bodo ta denar plačali neposredno izvajalskim kolektivnim organizacijam. Ko se bo to zgodilo, bodo platforme skoraj zagotovo poskušale zmanjšati plačila založbam in distributerjem, ki nadzorujejo avtorske pravice za posnetke.

Med pogajanji o direktivi so se nekatere skupine izvajalcev zavzemale za to, da bi bila tovrstna vseevropska pravica do nadomestila – običajno imenovana „pravično plačilo izvajalca za pretakanje vsebin“ – izrecno vključena v končni osnutek direktive. Vendar se to ni zgodilo, namesto tega je bila v osemnajstem členu le nejasna izjava o "primernem in sorazmernem nadomestilu".

Obstajajo prednosti in slabosti tega, da izvajalci prejmejo del ali ves svoj delež prihodka od pretakanja prek sistema pravičnega nadomestila, ki ga vodijo kolektivne organizacije. Založbe – velike in neodvisne – na splošno nasprotujejo takšnemu sistemu, saj trdijo, da odpravlja vsaj nekaj prožnosti pri pogajanjih o založbenih poslih z izvajalci, kar vpliva na njihovo sposobnost vlaganja v nove talente. Poleg tega bi lahko vse večje število izvajalcev, ki sami izdajajo glasbo prek lastnih založb, tako zaslužilo manj po sistemu pravičnega nadomestila.

Toda v glasbeni skupnosti je veliko ljudi, ki podpirajo zamisel o plačilu pravičnega nadomestila za pretakanje vsebin in vztrajajo, da je to učinkovit način za zagotovitev pravičnejšega nadomestila izvajalcem. In ker številne države članice EU zamujajo z implementacijo direktive in jo torej še niso izvedle, zagovorniki hitre pomoči upajo, da bodo druge države uvajale direktivo na enak način kot Belgija.

Ioan Kaes, generalni sekretar AEPO-ARTIS – združenja izvajalskih kolektivnih organizacij – je prejšnji mesec dejal, da je belgijski pristop "najbolj celovita in učinkovita" implementacija direktive, in o drugih državah, ki jih še izvajajo implementacijo direktive: »Edini izgovor za zamudo pri tem uvajanju je iskanje najboljših dodatnih ukrepov za zaščito izvajalcev v spletnem okolju, od katerega so vse bolj odvisni«.

Nekateri od tistih, ki nasprotujejo ideji pravičnega nadomestila, so namigovali, da sta Nemčija in Belgija morda nepravilno implementirali direktivo z uvedbo novih pravic do nadomestil, pri čemer so poudarili, da so tri institucije EU, ki so sodelovale pri pisanju direktive – Komisija, Svet in Parlament – ​​imele možnost eksplicitno uvesti novo pravico že leta 2019, vendar so se odločile, da tega ne storijo. Kljub temu Breton pravi, da je uvedba nove pravice možna in dopustna oblika implementacije osemnajstega člena, pod pogojem, da so take določbe usklajene z relevantnim pravnim redom EU.

AEPO-ARTIS na Twitterju: »Danes komisar Breton potrjuje, da je izvajanje osemnajstega člena direktive o avtorskih pravicah z neodpovedljivo pravico do nadomestila možnost, ki je v skladu z direktivo. Kaj to pomeni za izvajalce? To pomeni, da je njihova pravica do prejemanja pravičnega nadomestila za pretakanje združljiva z novo direktivo EU o avtorskih pravicah
Evropska komisija Sloveniji podaljšala rok glede prenosa direktiv s področja avtorskega prava

Datum: 22. 07. 2022

Vir: STA

Evropska komisija je Sloveniji do 19. oktobra podaljšala rok za odgovor glede prenosa določb direktiv EU s področja avtorskega prava v slovenski pravni red, so za STA potrdili na gospodarskem ministrstvu. Za uskladitev z direktivama Slovenija potrebuje posodobljeno zakonodajo s tega področja. Osnutka zakonskih predlogov sta že v vladnem postopku.


Prvotni rok za prenos dveh direktiv s področja avtorskega prava v slovenski pravni red je potekel že 7. junija lani.
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je v sodelovanju z Uradom za intelektualno lastnino pripravilo osnutka predlogov novel zakonov o avtorski in sorodnih pravicah ter o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic. Oba osnutka predlogov sta že bila posredovana v postopek sprejemanja na vladi, so navedli na omenjenem ministrstvu, kjer si želijo njune čimprejšnje obravnave. Ob tem so napovedali, da bodo vsebinske spremembe zakonskih novel predstavili, ko bo vlada potrdila njuni besedili.


Osnovni razlog za pripravo osnutkov zakonskih predlogov je bila prav uskladitev slovenske ureditve na področju avtorskega prava z mednarodnimi oziroma evropskimi standardi. Torej gre za uskladitev predvsem z omenjenima direktivama EU, so še pojasnili na ministrstvu.
Spomnili so, da je Slovenija zaradi zamujenega roka za prenos iz Bruslja prejela že dva opomina. Slovenija je zaprosila za podaljšanje roka za odgovor na drugi opomin, Evropska komisija pa je odobrila podaljšanje do 19. oktobra letos. V Bruslju do takrat pričakujejo odgovor Slovenije glede prenosa določb omenjenih direktiv v nacionalni pravni red.


Oba predloga zakonskih novel sta bila sicer doslej že dvakrat dana v javno objavo - maja lani in februarja letos - ter trikrat v medresorsko usklajevanje. Na osnutka obeh predlogov novel zakonov je prišlo več pripomb številnih deležnikov, ki so jih, kot so navedli na ministrstvu, "po najboljših močeh in v prizadevanju za čim širše dobro skušali uskladiti in upoštevati".


"Ker pripombe posegajo na pomembno področje, jih je treba podrobno pregledati in proučiti ter se nanje ustrezno in argumentirano odzvati ter varovati tako ustvarjalce oziroma imetnike pravic kot uporabnike," so še navedli na
gospodarskem ministrstvu.
Obvestilo o opravljeni delitvi nadomestil

Datum: 04. 07. 2022

IPF, k.o. obvešča imetnike pravic, da je bila v petek, 1. julija 2022, opravljena delitev nadomestil za javno priobčitev fonogramov za leto 2021 ter delitev nadomestil iz naslova reproduciranja fonogramov za privatno ali drugo lastno uporabo, kakor tudi končna delitev za leto 2016.

Koliko sredstev je bilo razdeljeno v redni delitvi 2021 ter končni delitvi 2016, bo v spletni aplikaciji ADMISS, predvidoma do konca julija, objavljeno v poročilu o opravljenih delitvah, višini sredstev v posamezni delitvi (ločeno za vsak reparticijski razred) ter izpisi obračunskih podatkov. Kot doslej, bodo tam na vpogled tudi podatki o predvajanjih fonogramov, ločeno po programih in po posameznih letih ter mesecih.

Če znesek izračunanega nadomestila doseže minimalno vsoto za nakazilo (5 €) in že razpolagamo z vsemi podatki potrebnimi za nakazilo, bomo nadomestilo izplačali predvidoma 11. julija 2022.

Prosimo vas, da najkasneje do petka, 8. julija 2022, na elektronski naslov obracuni@ipf.si, sporočite dopolnitve oz. morebitne spremembe podatkov za nakazilo, saj po tem datumu spremembe ne bodo več možne.

Vse, ki izstavljate račune, prosimo, da na podlagi priloženega finančnega obvestila račun čimprej izdate ter ga pravilno naslovite na naš naslov: IPF, k.o., Argentinska ulica 17, 1000 Ljubljana.

Računi bodo plačani najkasneje v 30 dneh po prejemu.
Skupščina AEPO-ARTIS 2022

Datum: 01. 07. 2022

S prihodom poletja je AEPO-ARTIS prvič po izbruhu pandemije končno lahko izvedel srečanje 'v živo'. Generalna skupščina z obrobnim druženjem je bila priložnost za srečanje članov in kolegov ter možnost, da se nadoknadi nekaj zamujenega v zadnjih dveh letih.

 

 

Na skupščini so pregledali delo AEPO-ARTIS v preteklih 9 mesecih. Člani so dobili odgovore na različna vprašanja, ki so se pojavila na nacionalni ravni. Predsednik Tilo Gerlach je ob tem dejal: »Upam, da v prihodnje ne boste dvakrat pomislili, preden se boste obrnili na nas za pomoč,«

V upravni odbor so bili ponovno izvoljeni predstavniki AIE, SAMI in GVL, Gerlach pa je prepričan, da bodo skupaj z ostalimi člani upravnega odbora lahko dosegli veliko za člane AEPO-ARTIS in izvajalce, ki jih zastopajo.

 

 
Obvestilo poslovnim partnerjem – uporabnikom fonogramov (glasbe)

Datum: 30. 06. 2022

Ne pozabite – od 1. 7. v uporabi novi sporazum in nove pogodbe!

S 1. 7. 2022 se prične uporabljati nov Skupni sporazum za ureditev pogojev uporabe in plačevanja nadomestil iz naslova javne priobčitve fonogramov na področju dejavnosti gostinskih obratov (dejavnost strežbe jedi in pijač), obratovalnic, delavnic, frizerskih in kozmetičnih salonov ter nastanitvenih obratov sklenjen med Obrtno-podjetniško zbornico Slovenije, Turistično gostinsko zbornico Slovenije ter IPF, k.o.

Poslovni partnerji, ki ste zavezani k plačilu nadomestil, ste vabljeni, da čimprej sklenete nove pogodbe, s katerimi bodo nadomeščene tiste, ki jih imate sklenjene na podlagi tarife iz leta 2005 oz. skupnega sporazuma iz leta 2006.

Novi Skupni sporazum ne določa le novih višin nadomestil, temveč so na novo določene tudi druge okoliščine, ki vplivajo na višino nadomestil. Le sklenjena pogodba pa je podlaga za uveljavljanje popustov, ki vam po sporazumu lahko pripadajo.

Če z IPF, k.o. še nimate sklenjene pogodbe, pa bi jo zaradi javnega priobčevanja fonogramov morali imeti, se obrnite na kontaktne naslove IPF in čim prej uredite podpis pogodbe.