2023
Pričnite z elektronskim poslovanjem

Datum: 25. 09. 2023

Spoštovani,

pri IPF, k.o. se trudimo, da so naše storitve prijazne do naših uporabnikov in do okolja.

Vljudno vas vabimo, da na obrazcu ki je na voljo na tej povezavi, brezplačno pričnete z uporabo elektronskega poslovanja.

Brezpapirno poslovanje je okolju prijazen način, hitrejši, preglednejši ter preprost za uporabo.

Na navedenem obrazcu lahko spremenite tudi želeno periodo obračuna ter tako prihranite čas in denar.

Hvala!
Podpis novega skupnega sporazuma

Datum: 25. 09. 2023

Z Gasilsko zvezo Slovenije, Turistično zvezo Slovenije, Slovensko turistično organizacijo, Javnim skladom RS za kulturne dejavnosti in Zvezo kulturnih društev Slovenije smo 20. septembra 2023 podpisali Skupni sporazum za določitev višine nadomestil za priobčitev javnosti fonogramov na prireditvah razvedrilne narave, na katerih priobčitev javnosti fonogramov ni ključnega pomena, ki začne veljati 1. januarja 2024.

Skupni sporazum na novo določa višine nadomestil za priobčitev javnosti fonogramov na prireditvah razvedrilne narave, na katerih priobčitev javnosti fonogramov ni ključnega pomena.
Srečanje SLOVGRAM in IPF v Bratislavi

Datum: 11. 09. 2023

Minuli teden so se predstavniki IPF mudili v Bratislavi, kjer so s kolegi slovaške kolektivne organizacije Slovgram, ki skrbi za pravice izvajalcev in proizvajalcev zvočnih in avdiovizualnih posnetkov, debatirali in delili informacije o aktualnih temah.

Poudarki sestanka so bili na pravicah, ki jih posamična organizacija zastopa, kako so urejene v zakonodaji, kako je s pravico do ustreznega nadomestila v zakonodaji ter procesi pridobivanj novih dovoljenj.

Govorili so o odnosih z drugimi kolektivkami, krovnimi organizacijami ter vladnimi organi oz. ministrstvi. Dotaknili so se dveh sodb, RAAP in ATRESMEDIA, ter morebitnega vpliva na nacionalno zakonodajo, kot tudi sodnih postopkov in prakse nasploh.

Seveda pa je bila tema proces zbiranja nadomestil, sprejemanje in oblikovanje tarif in tarife za posamično pravico.

Izmenjave izkušenj z drugimi kolektivnimi organizacijami so zelo pomembne, kot tudi primerjava različnih praks delovanja. Vse to pripomore k še boljšemu delovanju organizacije, tako v odnosu do svojih članov kot širše, kar vodi k močni in prepoznavni zaščiti izvajalcev in proizvajalcev fonogramov na mednarodni ravni.

 
Joker Out med tremi največkrat predvajanimi skladbami!

Datum: 25. 08. 2023

IPF, k.o., Zavod za uveljavljanje pravic izvajalcev in proizvajalcev fonogramov, dvakrat letno objavi rezultate predvajanja skladb, pridobljene z radijskih in televizijskih postaj, ki pošiljajo svoja poročila.

V prvi polovici leta 2023 je po zelo dolgem času med prvimi tremi, čez dan največkrat predvajanimi skladbami, slovenska. Na 3. mestu so namreč Joker Out z evrovizijsko skladbo Carpe Diem.

 

 

Še ena slovenska sledi do dvajsetega mesta in sicer Malo, malo ter Nina Pušlar na 13.

 

Nina ima še drugo skladbo med prvih 100, na 45. mestu, lanska zmagovalka Nina, Nina, Nina.

Tretje slovensko mesto zaseda Žan Serčič s skladbo Pusti mi spomin na 35. mestu.

 

Nato pa, žal, med 100 najbolj predvajanih le še ena domača: na 61. mestu Nekaj najinih stvari in Miran Rudan Indesign.
Izvedena seja Skupščine IPF, k.o.

Datum: 23. 08. 2023

Na podlagi določil Zakona o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic (ZKUASP) in na podlagi Statuta IPF, k.o. je bila 28. avgusta 2023 izvedena seja Skupščine IPF, k.o.

Nadzorni odbor mora po opravljeni reviziji letnega poročila, ki mu ga predloži poslovodstvo, preveriti sestavljeno letno poročilo ter o ugotovitvah pripraviti pisno poročilo za skupščino. Obe poročili sta bili del objavljenih gradiv za sejo skupščine.

Skladno s tem so člani včeraj sprejeli Letno poročilo za poslovno leto 2022.

Člani IPF, k.o., imetniki pravic izvajalcev in proizvajalcev fonogramov, so obravnavali in potrdili vse predlagane sklepe:

  • sprejeli so novi Statut IPF, k.o.,
  • nova Pravila o delitvi nadomestil proizvajalcev fonogramov,
  • nova Pravila o delitvi nadomestil imetnikov pravic izvajalcev na fonogramih,
  • nova Pravila o delitvi nadomestil imetnikov pravic izvajalcev na videogramih,
  • nova Pravila o delitvi nadomestil filmskih producentov.

Nato so za člane nadzornega odbora po prejetih kandidaturah imenovali tri predstavnike imetnikov pravic proizvajalcev fonogramov: Gorana Lisico, Boštjana Menarta in Darja Rot.

Zapisnik seje skupščine je na voljo na tej povezavi.

Letno poročilo 2022, s katerim IPF vsako leto sodeluje tudi na izboru Akademije Finance in je lansko leto v svoji kategoriji ponovno zmagal, je tudi letos oblikoval Matjaž Tozon.