Arhiv novic objavljenih v letu 2011
Skupščina proizvajalcev fonogramov Zavoda IPF

Datum: 22. 11. 2011

Na podlagi določb 39. člena Statuta Zavoda za uveljavljanje pravic izvajalcev in proizvajalcev fonogramov Slovenije Svet zavoda sklicuje

15., izredno Skupščino proizvajalcev fonogramov Zavoda IPF,

ki bo 6. decembra 2011, ob 10. uri v Multimedijski dvorani v 1. nadstropju Narodnega muzeja Slovenije - Metelkova, Maistrova 1 (vhod s ploščadi Muzejske četrti), Ljubljana.

Dnevni red:

  1. Otvoritev skupščine in ugotovitev sklepčnosti
  2. Spremembe aktov Zavoda IPF

 
    Boštjan Dermol
    predsednik Sveta Zavoda IPF

Gradiva za sejo skupščine bodo objavljena na spletni strani Zavoda IPF (http://www.zavod-ipf.si/) najpozneje 29. 11. 2011, od tega datuma naprej pa jih lahko v času uradnih ur prevzamete tudi na sedežu Zavoda IPF, na Šmartinski cesti 152, v Ljubljani, ali jih naročite na telefonski številki 01/52 72 930.
Skupščina izvajalcev Zavoda IPF

Datum: 22. 11. 2011

Na podlagi določb 29. člena Statuta Zavoda za uveljavljanje pravic izvajalcev in proizvajalcev fonogramov Slovenije Svet zavoda sklicuje


                                          16., izredno Skupščino izvajalcev Zavoda IPF,

ki bo 6. decembra 2011, ob 13. uri v Multimedijski dvorani v 1. nadstropju Narodnega muzeja Slovenije - Metelkova, Maistrova 1 (vhod s ploščadi Muzejske četrti), Ljubljana.

Dnevni red:

  1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnega predsednika
  2. Spremembe aktov Zavoda IPF

 


Boštjan Dermol
predsednik Sveta Zavoda IPF

Gradiva za sejo skupščine bodo objavljena na spletni strani Zavoda IPF (http://www.zavod-ipf.si/) najpozneje 29. 11. 2011, od tega datuma naprej pa jih lahko v času uradnih ur prevzamete tudi na sedežu Zavoda IPF, na Šmartinski cesti 152, v Ljubljani, ali jih naročite na telefonski številki 01/52 72 930.
Svet za avtorsko pravo v novi sestavi

Datum: 15. 11. 2011

Minister, pristojen za gospodarstvo, je imenoval nov Svet za avtorsko pravo. Po odstopu Zlate Štiblar Kisič ga bo vodila Mojca Mlakar, z imenovanjem novega sveta pa je prenehal tudi mandat dosedanjim članom: Patriku Greblu, Simoni Zupan, dr. Krešimirju Phariču in Andreju Zupančiču. Namesto njih je minister v Svet za avtorsko pravo na predloge kolektivnih organizacij in združenj uporabnikov imenoval Aleksandra Janežiča, Marka Zupančiča, Boruta Bernika Bogataja in mag. Igorja Kulasića.

Ob tem naj navedemo, da so tovrstni organi so v svetu glavni »opinion makerji« na področju kolektivnega uveljavljanja in varstva avtorskih in sorodnih pravic, člani pa uživajo tak ugled v strokovnih krogih, da tudi sodišča nemalokrat sledijo ugotovitvam in napotkom imenovanih strokovnjakov. Sloveniji je z novo sestavo tako dana še ena priložnost za izgradnjo ugleda in proaktivno delovanje tako organa samega, kot celotnega področja avtorskega prava in kolektivnega uveljavljanja pravic. Odločba ministrstva za gospodarstvo je na voljo s klikom na naslednjo povezavo: Sklep_RS_MG_04112011.pdf.
Nastaja novi EHO

Datum: 14. 11. 2011

Avgusta ste upravičenci Zavoda IPF v svoje nabiralnike dobili prvo številko našega časopisa EHO. Z njim vas želimo še podrobneje obveščati o našem delu, načrtih, nalogah in novostih na področju varovanja sorodnih pravic.

Pripravljamo že 2. številko, zato vas vabimo, da k njeni vsebini prispevate tudi vi. Svoje predloge nam lahko pošljite na info@zavod-ipf.si.

Uredniški odbor EHO
Znanih je novih, 500 največkrat predvajanih

Datum: 02. 11. 2011

V Zavodu IPF smo ponovno pripravili ažurirani seznam 500 največkrat predvajanih skladb na radijskih programih. Zajeli smo podatke od 1. januarja 2011 do 27. oktobra 2011. Podatke lahko preverite v našem modulu, s katerim smo izboljšali preglednost podatkov in omogočili razvrščanje po mnogih kriterijih. Tako lahko preverite, kdo so najbolj predvajani glasbeniki nasploh, kdo izmed proizvajalcev fonogramov ima največ uspešnic in kdo so tisti, ki kljub častitljivim letom s svojimi uspešnicami še vedno vztrajajo med najbolj predvajanimi skladbami. Seznam lahko preverite tukaj.