Arhiv novic objavljenih v letu 2011
Možnost izplačila predujma za obračunsko obdobje 2011

Datum: 21. 09. 2011

Spoštovani upravičenci!

V skladu z akti Zavoda IPF in sklepa Sveta Zavoda IPF z dne 30. 3. 2010 imate upravičenci možnost izplačila predujma za obračunsko obdobje 2011. Pogoj je, da ste upravičenec pri najmanj 50 izvedbah. Predujem lahko izplačamo v višini 70 % povprečnega letnega obračunanega nadomestila zadnjih treh obračunskih obdobij.

Prosimo vas, da nam vloge posredujete najkasneje do 7. oktobra 2011 na elektronski naslovinfo@zavod-ipf.si ali na naslov Zavod IPF, Šmartinska cesta 152, 1000 Ljubljana. Izplačila bodo na podlagi prejetih računovodskih listin opravljena predvidoma 18. oktobra 2011.

Vaš Zavod IPF
Zavod IPF gostil črnogorsko delegacijo

Datum: 19. 09. 2011

V okviru študijskega obiska na Uradu za intelektualno lastnino Slovenije smo na Zavodu IPF gostili predstavnike tovrstnega Urada iz Črne Gore. Vsebina obiska delegacije je bilo tudi kolektivno upravljanje pravic s poudarkom na praktičnih vidikih delovanja kolektivnih organizacij v Sloveniji. V Zavodu IPF smo jim predstavili način, težave in priložnosti, s katerimi se srečujemo. Posebej smo jim predstavili računalniški sistem ADMISS, ki je zgled dobre prakse marsikje v Evropi. Sistem omogoča transparentno sledenje uporabi del, pripadajočim nadomestilom in izplačilom tudi že v obdobju tekočega leta. Delegacija je bila nad videnim navdušena in prav lahko se zgodi, da bo naše znanje nekoč pomagalo ščiti tudi sorodne pravice črnogorskih glasbenikov in proizvajalcev fonogramov.
Zavod IPF gosti regionalno delovno konferenco o sorodnih pravicah

Datum: 15. 09. 2011

Na Bledu danes, 15. septembra, v organizaciji Zavoda IPF poteka mednarodna regionalna delovna konferenca o zaščiti sorodnih pravic. Srečanje sodi v regionalni segment delovanja svetovnega združenja fonogramske industrije IFPI, udeleženci iz južne in jugovzhodne Evrope pa se bodo med drugim dotaknili tem, kot so: Mednarodne novosti v upravljanju kolektivnih pravic, Razmere v državah članicah regije, Bilateralni sporazumi in sodelovanje med članicami, Skupne baze podatkov kot priložnost za sodelovanje in nižanje stroškov, Zadnji trendi - kako izboljšati zbiranje nadomestil in distribucijo članom, Kolektivno licenciranje v novih medijih. Srečanja se udeležujeta tudi član vodstva WIPO (World Intellectual Property Organisation) David Uwemedimo in glavni pravnik združenja IFPI Lauri Rechardt, ki sta udeležencem predstavila mednarodno dimenzijo v novostih kolektivnega upravljanja pravic.

undefined
Evropska unija podaljšala varstvo pravic izvajalcev in proizvajalcev fonogramov

Datum: 13. 09. 2011

Evropska unija je z direktivo podaljšala avtorsko zaščito glasbenih izvajalcev in proizvajalcev fonogramov s 50 na 70 let.  Tako se ti dve skupini počasi približujeta avtorjem glasbenih del, za katere velja doživljenjska zaščita z dodatnimi 70 leti. Direktiva je pomembna tudi zato, ker zmanjšuje prepad med zaščito v Evropi in drugih regijah, kjer ta traja od 70 do 95 let. Evropski organi so na implementaciji direktive delali že nekaj let. Tako jo je Evropska komisija predlagala že leta 2008, leto kasneje pa jo je potrdil Evropski parlament. Države članice bodo imele čas za implementacijo dve leti po objavi v evropskem uradnem listu.

Več o temi na spletni strani združenja IFPI:http://www.ifpi.org/content/section_news/20110912.html
Abraham varstva pravic izvajalcev in proizvajalcev

Datum: 08. 09. 2011

Letos mineva 50 let od sprejetja Rimske konvencije - temeljne mednarodne listine za zaščito pravic izvajalcev, proizvajalcev fonogramov in radiodifuznih organizacij. Pravica izvajalcev in proizvajalcev fonogramov do nadomestila za javno uporabo glasbe je bila tako priznana že leta 1961, ko so člani mednarodne skupnosti v Rimu podpisali Mednarodno konvencijo za varstvo izvajalcev, proizvajalcev fonogramov in radiodifuznih organizacij. Trajalo je več kot 30 let preden je Slovenija Rimsko konvencijo prejela v nacionalno zakonodajo, za njeno uresničevanje pa danes med drugim skrbi tudi Zavod IPF, ki bo obletnico obeležil s posebnim dogodkom.

Rimsko konvencijo lahko najdete tudi na naši spletni strani med ostalimi mednarodnimi dokumenti.