Arhiv novic objavljenih v letu 2012
Zavod IPF bo dobrodelne prireditve za žrtve poplav oprostil plačila nadomestil

Datum: 15. 11. 2012

Zavod IPF vseskozi podpira dobrodelne prireditve in omogoča organizatorjem, da zbrana sredstva namenijo v želene namene. Tudi ob tokratnih poplavah bomo vsem organizatorjem dobrodelnih prireditev omogočili oprostilo plačila nadomestila za javno predvajanje glasbe. Za oprostitev plačila pa morajo spoštovati s pravilnikom predpisani postopek.

V skladu s Pravilnikom o uporabi fonogramov so dobrodelne prireditve proste plačila nadomestila, pri čemer morajo organizatorji znesek nadomestila, ki bi ga morali plačati za uporabo fonogramov, v roku, določenem za plačilo, nakazati Zavodu IPF. Ob tem morajo navesti, na kateri račun se bodo stekala sredstva za dobrodelne namene. Zavod IPF bo prejeto nadomestilo v celoti nakazal na ta račun.

Organizatorji dobrodelnih prireditev morajo Zavodu IPF poleg seznama uporabljenih fonogramov posredovati tudi potrebna dokazila o dobrodelnosti prireditve. Če uporabnik v dobrodelne namene uporabil le del sredstev, zbranih na prireditvi, uporabnika oprostimo plačila le za ta sorazmerni del sredstev, zbranih in uporabljenih v dobrodelne namene.

Obrazce za prijavo prireditev in ostale razlage najdete na tej povezavi.

Več informacij za organizatorje dobrodelnih prireditev na: info@ipf.si ali 01-52-72-930.
Napadi na Zavod IPF povzročajo nepopravljivo škodo slovenskim glasbenikom

Datum: 12. 11. 2012

V Državnem zboru Republike Slovenije so nekateri slovenski glasbeniki na uradnih srečanjih s predstavniki strank, namenjenih spremembam Zakona o avtorski in sorodnih pravicah, izrekli grobe obtožbe na račun dela Zavoda IPF, prizadevanj in aktivnosti za zaščito pravic glasbenih izvajalcev in proizvajalcev fonogramov. Vse neresnice so plod nezainteresiranosti spoznati način, obseg in poslanstvo Zavoda IPF ter vsem slovenskim glasbenikom povzročajo nepopravljivo škodo.

Že večkrat smo zasledili govorice, ki nikakor ne držijo. Naj jih povzamemo: Zavod IPF ima 70 % stroškov, izvajalci nimajo pravic, Zavod IPF ne podpira glasbenikov. Že samo obisk spletne strani www.zavod-ipf.si pojasni, da so to zlonamerne obtožbe, ki nimajo nič skupnega s prizadevanji za zaščito del slovenskih glasbenih izvajalcev.

Za delo nizki stroški in še nižji bodo
Zavod IPF nikoli ni imel 70 % stroškov. Zaradi izpada prihodkov iz naslova »praznjakov« so bili med leti 2009-2011 stroški dela višji. Z zelo racionalnimi, proaktivnimi in trenutnim razmeram prilagojenimi pristopi smo, kot smo napovedali na sejah skupščin, v letu 2012 porabil za delovanje 1,2 milijona €, imeli pa bomo 3,3 milijona € prihodkov, kar je odstotkovno gledano popolnoma primerljivo s SAZAS in na ravni vseh primerljivih kolektivnih organizacij. Verjetno vam je znano dejstvo, da je edini zaviralec rešitve problema s »praznjaki« SAZAS, kar izhaja iz vseh dosedanjih zapisnikov srečanj kolektivnih organizacij na to temo.

 undefined

* Opozoriti velja, da teh skoraj 2,5 MIO stroškov storitev SAZAS ni nikjer podrobneje pojasnjenih.
** Za primerjavo bi bilo potrebno dobiti še te podatke.

Naši stroški so pri istem obsegu dela polovico manjši kot SAZAS-ovi
Ne razumemo, kako lahko nekateri spregledajo, da so naši stroški za skoraj 2 milijona € nižji od stroškov SAZAS-a, pri čemer so poslovni procesi obeh KO v celoti primerljivi. Zavod  IPF je že večkrat ponudil sodelovanje in pomoč SAZAS-u pri zniževanju stroškov, saj bi tovrstno sodelovanje pomenilo za več kot 1.000.0000 € denarja za slovenske avtorje, kar ni zanemarljiv znesek. Odgovora s strani SAZAS-a nismo prejeli. Čakamo ga že od lanske jeseni, ko smo imeli zadnji sestanek na to temo.

Glasbeniki so enakovredni upravljavci Zavoda IPF
Nikakor ne drži, da glasbeni izvajalci nimajo pravic, saj so enakovredni sogovorniki in ustvarjalci delovanja Zavoda IPF skozi vse demokratične postopke in procese, ki so usklajeni z vso veljavno zakonodajo in tujimi primeri dobrih praks delovanja kolektivnih organizacij. Javno lahko na naših skupščinah sodelujejo vsi člani, izrazijo svoje mnenje, vlagajo predloge in tako aktivno soustvarjajo naše poslovanje.
 
Edini podpiramo slovensko glasbo
Zavod IPF vseskozi aktivno podpira delovanje slovenskih glasbenih izvajalcev, saj imamo kot edina kolektivna organizacija delujoč in s strani nadzornih organov verificiran promocijski sklad. O njem odločajo na skupščinah vsi člani. O njegovem delovanju obstajajo javno objavljena transparentna poročila o porabi, vsa pravila za črpanje so vnaprej znana. To pa ne drži za SAZAS, kjer je bilo - po navedbah SAZAS - porabljenega več kot 1.000.000 evrov sredstev, in to brez ustrezne dokumentacije.

Boštjan Menart, predsednik Sveta Zavoda IPF

Boštjan Dermol, predsednik skupščine glasbenih izvajalcev Zavoda IPF
Pomagajte nam pri iskanju glasbenikov

Datum: 24. 10. 2012

V Zavodu IPF smo v preteklih letih z obračuni že več kot 2100 izvajalcem ali njihovim upravičencem v dobro knjižili več kot 20 € nadomestil za uporabo del, vendar nam še niso posredovali potrebnih podatkov za izplačilo. V skladu z akti namreč prvo izplačilo opravimo, ko vsota nadomestil preseže 20 €.

Pozivamo vse, ki nam podatkov za izplačilo še niste posredovali, da to storite z obrazcem, ki ga najdete na tej povezavi, saj bomo le tako lahko pravočasno izplačali nadomestila.  

Vse, ki ste že naši člani in ste nam že posredovali podatke pa prosimo, da si vzamete nekaj časa za pregled seznama, ki ga najdete na tej povezavi. Če opazite koga, ki ga poznate, ga, prosimo, na to tudi opozorite oz. napotite v našo strokovno službo, kjer mu bomo pomagali izpeljati prijavo del oz. pripraviti vse potrebno za izplačilo.

Vaš Zavod IPF
Imate predloge za spremembo izplačila nadomestil?

Datum: 17. 10. 2012

V Zavodu IPF smo letos prvič izvedli izplačila nadomestil po novem pravilniku, ki ga je skupščina izvajalcev sprejela jeseni leta 2010. Z njim se je način delitve v Pravilniku o delitvi nadomestil izvajalcev spremenil iz točkovnega sistema v minutnega. To pomeni, da se vrednost predvajanja ene izvedbe deli med vse izvajalce, ki so prijavljeni na tej izvedbi. Če je izvajalcev več, posamezniku pripada manjši delež, kot pa bi, če bi nastopal kot solist.

Po letošnjem prvem obračunu smo prejeli kar nekaj ustnih in pisnih pobud, ki jim je skupna želja po vnovični redefiniciji načina sistema delitve. Zato:

vse upravičence vabimo, da nam do 12. novembra posredujete vaše konstruktivne predloge za spremembe PODN-a za izvajalce na e-naslov strokovni.svet@zavod-ipf.si.

Vsem, ki boste pripravili predloge, je na voljo pomoč v naših strokovnih službah. Vabljeni torej, da pripravite jasen oris koncepta sprememb, ki ga bomo skupaj pregledali in postavili v formo, ki bo omogočala odločanje na seji skupščine.

Le skupaj z vašim znanjem, izkušnjami in predlogi lahko oblikujemo sistem, ki bo nadgradil obstoječega.

Strokovni svet Zavoda IPF
100. številka E-novic – Eho novic

Datum: 12. 10. 2012

V Zavodu IPF smo danes odposlali 100. številko E-novic. Veseli nas, da število prejemnikov in bralcev nenehno narašča. Letos smo tako število prejemnikov povečali za več kot 200 in ta hip je te novice prejelo krepko čez 1700 prejemnikov.

undefined

Kaj najraje berete?

E-novice vas vsak teden obveščajo o aktualnem dogajanju v Zavodu IPF in drugih relevantnih temah, povezanih z varstvom sorodnih pravic. Letos smo različne vsebine strnili že v 33 številk, med katerimi je bila najbolj brana nedavna novica o Lestvici največkrat predvajanih skladb na radijskih postajah. Najbolj so vas k branju pritegnile še E-novice o poračunih nadomestil, digitalnih novostih, obračunih za leto 2011, trajanju zaščite vaših del, obisku delegacije iz Črne Gore in o postopku prijave del, na katerih ste sodelovali.

Tukaj so Eho novice
Tokratne E-novice niso prelomne samo zaradi 100. številke, ampak dobivajo tudi novo ime. Od zdaj bodo bralce vsak teden pozdravile Eho novice, ki bodo prav tako informativne in privlačne, kot so bile dosedanje E-novice. V svojem imenu se navezujejo na naš časopis Eho.