Arhiv novic objavljenih v letu 2013
Obračun dela nadomestil za javno priobčitev fonogramov za leto 2012 po ključu za leto 2009 za proizvajalce fonogramov

Datum: 19. 04. 2013

Na podlagi sklepa številka 4 a) s 17. izredne seje Skupščine proizvajalcev fonogramov Zavoda IPF, ki je potekala 6. decembra 2012, smo za proizvajalce fonogramov opravili delni Obračun za leto 2012 po ključu za leto 2009. Redni obračun za leto 2012 bo sicer v skladu z načrtom dela opravljen junija letos.

Podlaga za obračun so analizirani sporedi predvajanih del za leto 2009. Seznam uporabljenih sporedov po reparticijskih razredih si lahko pregledate v spletni aplikaciji ADMISS. Tam so na voljo tudi predvajanja po posameznih letih, mesecih ter radijskih in TV programih. Izpis obračunskih podatkov bo po 19. aprilu 2013 prav tako na voljo v ADMISS-u.

Obračun smo izvedli  v dveh reparticijskih razredih. Na podlagi zgoraj navedenega sklepa je delilna masa znašala 100.000 € in se je razdelila po enakem razmerju kot pri rednem obračunu za leto 2009. V Razred 100 Sklad RTV SLO je tako pripadlo 29,1 % (29.100 €), vRazred 200 Sklad DRUGIH RADIODIFUZNIH ORG pa 70,9 % (70.900 €).

 

Tabela 2012-2009

 

Določena meja za skupno obračunano nadomestilo in izplačilo je minimalna vsota (20 € bruto). Če ste nam že posredovali vse potrebne podatke za nakazilo, vam bomo denar nakazali predvidoma 9. maja 2013. V nasprotnem primeru bomo denar deponirali in vam ga izplačali takoj, ko bodo vaša nadomestila presegla minimalno vsoto.

Prosimo vas, da morebitne spremembe podatkov za nakazila sporočite najkasneje do 6. maja 2013, saj po tem datumu spremembe ne bodo več mogoče!

Obveščamo vas tudi, da imate kot upravičenci v skladu s pravilnikom o delitvi nadomestil pravico Strokovnemu svetu Zavoda IPF podati pisni zahtevek za naknadni obračun oz. dopolnilo ali popravek obračuna v roku 30 dni od prejetja obvestila o obračunu.

Za vsa vaša vprašanja smo vam na voljo na telefonski številki 01/52 72 930, lahko pa jih posredujete tudi na elektronski naslov: viljem.hribar@zavod-ipf.si.
Zaščita vaših pravic v tujini

Datum: 17. 04. 2013

IPF je polnopravni član združenja IPDA - International Performers Database Association, ki združuje sestrske kolektivne organizacije z vsega sveta in olajšuje uveljavljanje pravic izvajalcev tudi v tujini. IPDA se je na generalni skupščini maja 2012 na Bledu, ki jo je gostil IPF, združila s krovno organizacijo za kolektivne organizacije, ki uveljavljajo izvajalske pravice, SCAPR. Tako našim članom, ki so nas pooblastili, omogočamo maksimalno zaščito njihovih pravic v tujini.

Članstvo v združenju IPDA je še eno v vrsti mednarodnih aktivnosti, ki IPF integrirajo v reprezentativno okolje najuglednejših svetovnih kolektivnih organizacij. Na podlagi sklenjenih bilateralnih sporazumov med posameznimi kolektivnimi organizacijami je prav podatkovna zbirka IPD, ki jo upravlja IPDA, jedro mednarodnega uveljavljanja sorodnih pravic. Baza je močna podpora sodelovanju med kolektivnimi organizacijami in omogoča tekoče mednarodno urejanje sorodnih pravic in izmenjavo zbranih nadomestil.

V družini več kot pol milijona izvajalcev
Zbirka IPD vsebuje podatke o več kot pol milijona izvajalcev iz 39 držav sveta in tako predstavlja temelj čezmejnemu uveljavljanju sorodnih pravic, saj omogoča učinkovitejšo čezmejno izmenjavo zbranih nadomestil ter izmenjavo podatkov, potrebnih za identifikacijo izvajalcev in izvedb. Podatkovna zbirka IPD je tako namenjena ugotavljanju, katera kolektivna organizacija zastopa izvajalca, ki je sodeloval pri uporabljeni izvedbi. Predvajanje del slovenskih izvajalcev v tujini bomo ugotavljali z analizo sporedov predvajanih del, ki jih bomo iz drugih držav opravljali na podlagi bilateralnih sporazumov. Od maja 2012 ima IPF svojega predstavnika tudi v tehnični delovni skupini (TWG), ki deluje znotraj krovne organizacije SCAPR. Skupina ažurno rešuje izzive, ki se redno ustvarjajo ob mednarodni izmenjavi podatkov o upravičencih in posnetih izvedbah. Definira in usklajuje standarde in protokole, ki veljajo za izmenjave podatkov.

Skoraj 2300  članov ščitimo tudi v tujini
Bazo IPD redno osvežujemo in so sedaj v njej podatki skoraj 2300 upravičencev, ki so IPF pooblastili za zastopanje. S tem je vsak domači izvajalec postal del svetovne baze izvajalcev, pridobil pa je tudi unikatno IPN številko, pod katero je voden v omenjeni bazi in ki omogoča takojšnjo prepoznavo v svetovnem repertoarju. To je še posebej pomembno za tiste domače izvajalce, katerih izvedbe se uporabljajo tudi v tujini. Zato ponovno pozivamo vse, ki še niso naši člani, da to čim prej postanejo in si tako zagotovijo varstvo svojih pravic. IPN številka je posameznemu izvajalcu med matičnimi podatki vidna tudi na Administrativnih spletnih straneh ADMISS, ki so reprezentativen primer sledenja uporabi del posameznih glasbenih izvajalcev, saj lahko ti vsak trenutek preverijo pogostost predvajanja svojih del v preteklem letu in temu pripadajoča nadomestila.

Ob tem izpostavljamo precejšen izziv ob usklajevanju podatkov s sestrskimi kolektivnimi organizacijami v tujini, saj so nekateri upravičenci tako nas kot neko drugo organizacijo pooblastili za WW (worldwide) zastopanje. V skladu s dvostranskimi sporazumi se vedno prednostno upošteva lokalno članstvo, posebna pozornost pa je potrebna, ko obe organizaciji želita istega upravičenca zastopati na tretjem teritoriju. Takrat se zadeva rešuje v sodelovanju med obema organizacijama in upravičencem, ki se v končni fazi izjasni glede obsega pooblastila za vsako organizacijo posebej.
Posredujte pripombe na predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o avtorski in sorodnih pravicah

Datum: 11. 04. 2013

Posredujte pripombe na predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o avtorski in sorodnih pravicah

Po nekaj mesečnem premoru se nadaljuje spreminjanje Zakona o avtorskih in sorodnih pravicah. Že v prejšnji obravnavi sprememb smo se v IPF-u aktivno vključili v postopek, pri čemer smo upoštevali tudi predloge, ki ste nam jih posredovali člani. Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo od včeraj poziva vse zainteresirane, da pripombe k predlogu posredujejo najkasneje do prihodnjega petka, 19. aprila 2013, na e-poštni naslov gp.mg@gov.si z zadevo: Pripombe na spremembo ZASP. Pomembno je prav vsako mnenje, zato vas pozivamo, da spremembe preučite in posredujete predloge. 

Nujne spremembe naj bodo premišljene
Spremembe ZASP, ki so že bile napovedane, lahko v nekaterih segmentih usodno posežejo v dolgoročno stabilnost varstva sorodnih pravic, ki jih za vas izvaja IPF. Zavedamo se, da so spremembe nujne, saj so se v preteklosti pokazala področja, kjer je zakonodaja zaostala in danes ni več učinkovita. Prav tako je jasno, da je treba pri spremembah upoštevati specifike trga, kot je njegova velikost, in učinkovite primere praks iz tujine. Slovenija potrebuje pri zaščiti intelektualne lastnine določene spremembe, na katere opozarjamo že dalj časa in predvsem konstruktiven dialog.

Podrobnosti o spremembah najdete na povezavi:
http://www.mgrt.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/article/2159/9074/ede26d9057a3a812ab8509ac2e452028/
Preverite svoje podatke v Admissu

Datum: 03. 04. 2013

Uporabniški sistem Admiss vam omogoča aktivno spremljanje in upravljanje podatkov, s katerimi ščitimo vaše sorodne pravice. Pravilni in natančni podatki so ključni, saj vam bomo le tako lahko izplačali nadomestila.

Osebni podatki, kot so naslov, elektronska pošta ali telefonska številka, so ključni za pravočasno izplačilo nadomestil. Prav tako nam morate sporočiti morebitne spremembe podatkov, ki so pomembni za izplačila (številke osebnih računov, davčnih številk, spremembe davčnih statusov, ki ste jih nekateri imeli v preteklem letu …).

Prosimo vas, da morebitne spremembe pošljete na elektronski naslov: info@zavod-ipf.si ali po klasični pošti na naslov: Zavod IPF, Šmartinska 152, 1000 Ljubljana.
Največkrat predvajana skladba na radijskih postajah v letu 2012: GOTYE AND KIMBRA – SOMEBODY THAT I USED TO KNOW

Datum: 19. 03. 2013

Zavod IPF je danes predstavil Lestvico 100 največkrat predvajanih skladb v letu 2012 na radijskih postajah. Po predlanski domači zmagi je bila lani najbolj predvajana skladba Gotye and Kimbra - Somebody That I Used to Know, drugi so bili Train - Drive By, tretja pa Kelly Clarkson - Stronger. Najvišje uvrščena slovenska skladba je Muff - Naj sije v očeh na 7. mestu. Med stoterico največkrat predvajanih je bilo 38 slovenskih skladb, kar je 6 več kot v letu 2012, razmerje med slovensko in tujo glasbo pa ostaja 60:40. V raziskavo je bilo zajetih 51 radijskih postaj in analiziranih 193.722 izvedb.

Med 10 največkrat predvajanimi skladbami ena slovenska
Zavod IPF, kolektivna organizacija za uveljavljanje pravic izvajalcev in proizvajalcev fonogramov, je že tretje leto predstavila rezultate Lestvice največkrat predvajanih skladb na radijskih postajah. V letu 2012 je največ predvajanj dosegla skladba Gotye and Kimbra - Somebody That I Used to Know, drugi (2.) so bili Train - Drive By, tretja (3.) Kelly Clarkson - Stronger, četrti (4.) Michel Telo - Ai se eu te pego, peti (5.) Fun ft. Janelle Monae - We Are Young, šesta (6.) Carly Rae Japson - Call Me Maybe, sedma (7.) je bila prva slovenska skladba Muff - Naj sije v očeh, osma (8.) Loreen - Euphoria, deveti (9.) Bruno Mars - Count On Me in deseta (10.) Adele - Someone Like You. Med 10 največkrat predvajanimi skladbami je samo ena slovenska, kar je glede na leto 2011 precejšnja sprememba: »Če smo lahko lani čestitali slovenskemu izvajalcu za skupno zmago in med deseterico našteli še tri slovenske skladbe, imamo žal pri lestvici za leto 2012 samo eno,« pojasnjuje predsednik Sveta Zavoda IPF Boštjan Menart.

Slovenska glasba vs. tuja: 40:60
V letošnjem letu so pri lestvici uvedli novost in razkrili vrstni red samo za prvih 10 skladb: »Naš namen je spodbujati slovensko glasbeno ustvarjalnost, zato ne želimo delati razlik pri največkrat predvajanih izvajalcih. Lestvica vsekakor ponuja neposreden vpogled v sliko radijskih glasbenih podob, ki pa se od radia do radia po pestrosti glasbenega izbora, tako številčno kot žanrsko, močno razlikuje,« pojasnjuje predsednik Skupščine glasbenih izvajalcev Zavoda IPF Boštjan Dermol. Razmerje med slovensko in tujo glasbo je bilo sicer v vsoti vseh predvajanj 60:40 v korist tujih izvajalcev, s čimer to razmerje ostaja skoraj nespremenjeno že vsa tri leta: »Razveseljivo je, da domača produkcija ohranja svoj delež, kljub temu da nimamo domače skladbe vsako leto na prvem mestu,« še dodaja Dermol. Je pa med stoterico mogoče najti največkrat predvajano skladbo leta 2011 (Tabu - Poljubljena) in najvišje uvrščeno slovensko izvajalko iz leta 2010 Nino Pušlar.

Predvajanja svojih skladb lahko spremljate sproti
Lestvica največkrat predvajanih skladb Zavoda IPF na radijskih postajah nastaja na podlagi mesečne evidence uporabe glasbe na radijskih postajah. »Letos smo v raziskavo vključili 51 radijskih postaj in analizirali 193.722 izvedb, s čimer smo ponovno vzpostavili kredibilen in objektiven okvir za analizo glasbenih trendov. Zaradi nadgradenj našega sistema smo lahko podatke analizirali mesec dni prej kot lani in tako še povečali ažurnost naše raziskave,« poudarja direktor Zavoda IPF Gregor Štibernik. Člani Zavoda IPF - glasbeni izvajalci in proizvajalci fonogramov - lahko sicer kadarkoli sproti na spletni strani preverijo, kako in kje se predvajajo njihove skladbe, kar je izjemen unikum v spremljanju uporabe intelektualne lastnine v širšem prostoru.
 
Celotno lestvico si lahko ogledate tukaj.