Arhiv novic objavljenih v letu 2012
Dopolnite vaše podatke – čakajo vas nadomestila!

Datum: 09. 05. 2012

Podlaga za izplačilo nadomestil, ki jih zbira Zavod IPF, so ustrezni podatki. Pri svojem delu pogosto naletimo na še neprijavljene izvedbe in upravičence z nepopolnimi podatki. Te podatke nam lahko posredujete kadarkoli. Prav tako vas prosimo, da nam posredujete vse spremembe podatkov in morebitna potrdila o davčnih olajšavah.

Ste izvajalec in še niste posredovali podatkov?
V Zavodu IPF hranimo sredstva za izplačilo nadomestil za vse tiste izvajalce, ki nam še niso posredovali podatkov za izplačilo nadomestil, in izvajalce, ki so sodelovali pri še neprijavljenem repertoarju. V naši bazi je več kot 2.300 upravičencev, ki imajo obračunanih več kot 20 evrov nadomestila, a nam še niso posredovali podatkov, potrebnih za izplačilo. Vabimo vas, da pregledate seznam upravičencev in če se najdete, vas vljudno prosimo, da natisnete Obrazec za prijavo upravičenca izvajalca, ga izpolnite, podpišete in pošljete na naslov Zavod IPF, Šmartinska cesta 152, 1000 Ljubljana. Podatke bomo registrirali in nadomestila z naslednjimi izplačili tudi izplačali.

Imate davčne olajšave?
Vse, že prijavljene upravičence, vljudno prosimo, da nam posredujete morebitna potrdila o davčnih olajšavah, da jih bomo lahko upoštevali pri obračunu.

 

Dodatne informacije
Za vsa dodatna pojasnila o izplačilih smo vam na voljo v oddelku Reparticije po telefonu 01 52 72 932 ali elektronski pošti: viljem.hribar@ipf.si.
26. april – Svetovni dan intelektualne lastnine

Datum: 26. 04. 2012

Svetovna organizacija za zaščito intelektualne lastnine je 26. april leta 2001 določila za dan, posvečen intelektualni lastnini. Z njim že 12. leto zapored dvigujejo zavest o vlogi intelektualne lastnine ter počastijo prispevek umetnikov in inovatorjev k razvoju naše družbe.

Dan intelektualne lastnine je lahko tudi ločnica, ko se lahko zazremo v svoje preteklo delo in pogledamo načrte za prihodnost. V Zavodu IPF smo v lanskem letu naredili še več za zaščito sorodnih pravic, ki so sestavni del polja intelektualne lastnine, in v letošnjem letu vlagamo vse napore v maksimizacijo učinkovitosti zaščite, v osveščanje družbe o pomenu vaših pravic in razumevanje širšega konteksta napredka družbe. Prav ta je namreč generiral nove potrebe zaščite intelektualne lastnine in svet je danes na točki, ko piše prihodnost  ustvarjalnosti in inovativnosti.

Dovolite, da vam zato ob vseh dvomih, ki se danes porajajo, za zaščito intelektualne lastnine zaželimo ustvarjalen, kreativen in uspešen dan ter izrečemo čestitko ob svetovnem dnevu intelektualne lastnine. 

 

Boštjan Dermol,
predsednik Sveta Zavoda IPF in 
predsednik skupščine glasbenih izvajalcev

 

Boštjan Menart,
predsednik skupščine proizvajalcev fonogramov

 

Gregor Štibernik,
direktor Zavoda IPF
»Plačaj davek na neumnost!« - Odgovor Zavoda IPF na članek v tedniku Reporter z dne 23. aprila 2012

Datum: 26. 04. 2012

V skladu z Zakonom o medijih in Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o medijih smo na tednik Reporter poslali zahtevo za objavo nasprotnih dejstev in odgovor na članek »Plačaj davek na neumnost!«, ki ga je tednik Reporter objavili na 36. strani Reporterja 23. aprila  2012 in 22. aprila 2012 na spletni strani http://www.reporter.si/ pod naslovom »Izterjevalci davka na neumnost«.

V celotnem zapisu je prišlo do popolnega izmaličenja stanja na področju zaščite sorodnih pravic v Sloveniji. Pavšalizacije, nepreverjene domneve, nepoznavanje pravnega področja zaščite intelektualne lastnine doma in v svetu ter osebnostno žaljenje pomenijo izjemno grob napad na delo, poslanstvo in ugled celotnega Zavoda IPF in njegovih članov. Prav tako nam je izjemno žal, če avtorica zapisa ne pozna ključnih akterjev na področju varovanja intelektualne lastnine v Sloveniji, kamor se uvršča Zavod IPF.

Zapis smo prebrali z velikim obžalovanjem, saj takšnega pristopa od medija, kot je Reporter, nikakor nismo pričakovali. Prav tako se nam zdi nedoumljivo, da eden od osrednjih nacionalnih tednikov ne spoštuje osnovnih postulatov novinarskega dela, kot je na primer preverjanje informacij. Žal nam je, da je prišlo do tako očitnega ujetja v enostranske intrige in da nismo imeli predhodne priložnosti pojasniti povsem zavajajočih dezinformacij, ki so se pojavile v zapisu.

Avtorica prispevka je zgolj na podlagi nepreverjenih govoric in domnev enostransko nanizala neresnične informacije o delovanju Zavoda IPF, zgodovini delovanja, mednarodnem sodelovanju in izvrševanju Zakona o avtorski in sorodnih pravicah, ki smo ga pri svojem delu dolžni dosledno izvrševati.

Celotno besedilo prikaza nasprotnih dejstev si lahko preberete tukaj.

Gregor Štibernik, direktor
Nadomestila po novem

Datum: 25. 04. 2012

Junija bomo v Zavodu IPF prvič opravili delitev nadomestil v skladu s spremembami Pravilnika o delitvi nadomestil, potrjenih na skupščinah v letih 2010 in 2011. Nova pravila uvajajo današnjim razmeram prilagojene reparticijske razrede in uveljavljajo še transparentnejše načine za delitev zbranih nadomestil.  Ker so sprejete spremembe zelo obsežne, vam jih tokrat za lažje razumevanje izpisov, ki jih boste prejeli po opravljenem obračunu, obširneje predstavljamo. Nova pravila veljajo za delitve od leta 2011 dalje, vsi poračuni pa bodo še naprej izvajani po pravilih, ki so veljala za posamezno obračunsko obdobje.

Z razvojem uveljavljana sorodnih pravic in z boljšo tehnološko podporo so se pokazale možnosti uvedbe novih reparticijskih razredov, ki bistveno povečujejo delež delitve na podlagi definirane uporabe. Sprejete spremembe tako povečujejo preglednost delitve in približujejo delitev nadomestil definirani uporabi, kjer je to mogoče. Delitev nadomestil je sedaj predvidena tudi za kategorije, ki so se po obstoječih pravilih delila po načelu nedefinirane uporabe: TV programi, prireditve, privatno reproduciranje.

Na podlagi zbranih pobud s strani upravičencev, mnenj organov zavoda in uskladitve s predstavniki glasbenih izvajalcev (sindikati) je nastal predlog sprememb, ki se za obe kategoriji upravičencev (izvajalci in proizvajalci fonogramov) razlikuje le po načinu delitve nadomestil, zbranih s strani »malih uporabnikov«, in po načinu delitve nadomestil, zbranih z naslova privatnega reproduciranja.

Zaradi želje obeh kategorij upravičencev po vsebinskih razlikah načina oblikovanja reparticijskih razredov, predvsem pa zaradi tendenc po ločenem upravljanju sicer skupnih sorodnih pravic za vsako kategorijo upravičencev sta skupščini sprejeli sklep o delitvi pravilnikov na dva:

 • Pravilnik o delitvi nadomestil - izvajalci
 • Pravilnik o delitvi nadomestil - proizvajalci fonogramov


Pravilnika ukinjata dosedanja reparticijska razreda 100 in 200, namesto njiju pa se uvaja 15 reparticijskih razredov za izvajalce in 11 za proizvajalce fonogramov, in sicer:

 1. Razred 301: Obsega Gorenjsko, Goriško, Obalno-kraško in Notranjsko-kraško statistično regijo.
 2. Razred 302: Obsega Osrednjeslovensko statistično regijo.
 3. Razred 303: Obsega naslednje statistične regije: Savinjsko, Zasavsko, Spodnjeposavsko in Jugovzhodno Slovenijo.
 4. Razred 304: Obsega Koroško, Podravsko in Pomursko statistično regijo.

  V prvih štirih razredih je 60 % zbranih nadomestil malih uporabnikov (pri proizvajalcih fonogramov 80 %) z navedenega območja na podlagi sporedov predvajanih del tistih uporabljenih radijskih programov, ki predstavljajo zgornjih 80 % uporabe pri malih uporabnikih.
 5. Razred 305: V tem reparticijskem razredu so osnova za delitev vsi sporedi predvajanih del, ki niso vključeni v reparticijske razrede od 301 do 304. V tem razredu se deli 40 % nadomestil (pri proizvajalcih fonogramov 20 %), zbranih s posameznega geografskega območja iz razredov 301 do 304. V razred 305 so vključena tudi nadomestila radijskih postaj, ki ne ustrezajo pogojem za vključitev v razred 306 (strošek obdelave sporeda predvajanih del presega 20 % letno odmerjenih nadomestil).
 6. Razred 306: V tem razredu se delijo nadomestila, zbrana z naslova radijskih programov, ki niso del RTV SLO, in se delijo na podlagi definirane uporabe (upoštevajo se nadomestila in sporedi tistih postaj, katerih stroški obdelave sporeda ne presegajo 20 % letno odmerjenih nadomestil).
 7. Razred 307: V tem razredu se delijo nadomestila, zbrana s strani Javnega zavoda RTV SLO in se delijo po definirani uporabi na podlagi sporedov predvajanih del programov RTV SLO.
 8. Razred 308: V tem razredu se delijo nadomestila, zbrana z naslova prireditev in se delijo po prejetih sporedih uporabljenih del na prireditvah.
 9. Razred 309: V tem razredu se delijo nadomestila, zbrana s strani TV programov, ki niso del RTV SLO, po definirani uporabi na podlagi sporedov predvajanih del teh programov.

 

 Spremembe pravilnikov sta prinesli še dve pomembni spremembi:

 1. V primerih, ko proizvajalci fonogramov ne prijavijo izvedb, jih lahko prijavijo tudi izvajalci sami.
 2. Zaradi preglednosti in stroškov so ukinjeni vsakoletni poračuni. Izvaja se še redni letni obračun in končni poračun po poteku zastaralnega roka (5 let za izvajalce in 3 leta za proizvajalce fonogramov).

 

Vse spremembe si lahko v čistopisih pravilnikov preberete na naši spletni strani s klikom na povezavi:

 1. Pravilnik o delitvi nadomestil izvajalcev Zavoda IPF
 2. Pravilnik o delitvi nadomestil proizvajalcev fonogramov Zavoda IPFE-novice / izjava za javnost z dne 12. 4. 2012 društva SAZAS

Datum: 16. 04. 2012

Zavod IPF je prejel E-novice / Izjavo za javnost z dne 12. 4. 2012 društva SAZAS z naslovomOdziv na pisanje Zveze sindikatov vseh glasbenikov Slovenije - ZSVGS, katere smo z zanimanjem prebrali. Vendar pa smo k zapisanemu dolžni dodati informacije, za katere smo SAZAS kot kolegialno kolektivno organizacijo, ki skupaj z nami skrbi za slovenske glasbene ustvarjalce, prosili, da jih v dopolnitvi E-novic posreduje svojim članom in objavi kot popravek na svoji spletni strani.

''V Zavodu IPF obsojamo kakršno koli zavajanje in pavšalno označevanje oseb, poslovnih subjektov ali idej. Pomembno orodje v izogib temu je bogastvo informacij na naši spletni strani www.zavod-ipf.si, katero je združenje SAZAS izjemno zgledno uporabilo v svojih E-novicah. V ponos nam je, da transparentno in pregledno, s soglasjem skupščin, kjer so lahko prisotni vsi člani Zavoda IPF, sredstva iz promocijskega sklada namenjamo tudi različnim sindikatom in to na način, pri čemer noben od registriranih upravičencev ni oškodovan. Smo edina kolektivna organizacija, ki ima implementiran tako demokratičen sistem odločanja in transparenten sistem delitve ter pregleda delitve sredstev, kar dokazujejo tudi objave vseh relevantnih dokumentov na spletni strani. Tako lahko naši člani, kakor tudi vsa ostala zainteresirana javnost - torej tudi pisatelj e-novic društva SAZAS, z le nekaj kliki dostopajo do teh podatkov kadarkoli od kjerkoli.

Poudariti moramo, da je prejemnik sredstev iz promocijskega sklada Zavoda IPF pravna oseba ZSVGS in ne fizična oseba g. Dušan Zore, kot je bilo v E-novicah združenja SAZAS pomotoma zapisano. ZSVGS pa je le eden od sindikatov, za katerega so naši člani odločili, da jim bomo pomagali pri izvajanju njihove dejavnosti. Vaše cenjene člane vljudno vabimo k pregledu še ostalih podatkov o delitvi iz promocijskega sklada, ki so v celoti dostopni na www.zavod-ipf.si."

Zavod IPF